Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zahájení školního roku 2021/2022

24.08.2021

Nástup všech žáků (teorie + praxe) všech ročníků 1. září v 7.55 hodin ve škole (týká se sudého i lichého týdne).

Zahajuje lichý týden – teorie.

 

Rozpis tříd a týdnů pro výuku

Sudý týden Lichý týden
AR1 Aranžér Č1 Číšník
C1 Cukrář KD1 Kadeřník + Cukrář
OS1 Operátor skladování + Prodavač KU1.A Kuchař
KU1.B Kuchař + Kadeřník AR2 Aranžér + Operátor skladování
C2 Cukrář KD2 Kadeřník
Č2 Číšník  + Kuchař KU2 Kuchař
Č3 Číšník AR3 Aranžér + Operátor skladování
KD3 Kadeřník C3 Cukrář
KU3 Kuchař SD1 Podnikání
SD1 Podnikání SD2 Podnikání
SD2 Podnikání G4 Gastronomie
G4 Gastronomie

 

Rozpis jednotlivých učeben se seznamy žáků 1. ročníků bude vyvěšen na nástěnce v přízemí a v 1. patře vedle suplování.

 

Plán práce na začátek školního roku – teoretická výuka:

 • žáci se podrobí screeningovému testování – viz Informace k zahájení škol. roku 2021/22 – testování

 • žáci se budou testovat po příchodu do školy v určených třídách

 • v případě, že žák přijde do školy později, otestuje se ve třídě pod dohledem třídního učitele (totéž platí v případě, že se žák do školy poprvé dostaví 2. 9. 2021 – týká se pouze teorie)

 • v případě, že se žák dostaví do školy poprvé až 3. 9. 2021 – půjde k ZŘ (1. patro), kde se nejdříve otestuje – týká se pouze teorie

 • na 1. a 2. 9. 2021 jsou plánovány třídnické hodiny; výuka dle rozvrhu začne 3. 9. 2021 – platí pro lichý týden - teorie

 • na 6. a 7. 9. 2021 jsou plánovány třídnické hodiny; výuka dle rozvrhu začne 8. 9. 2021 – platí pro sudý týden - teorie (6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne další screeningové testování žáků)

 • v případě, že se žák dostaví do školy poprvé až 8. 9. 2021 – půjde k ZŘ (1. patro), kde se nejdříve otestuje – týká se teorie (tj. sudý týden)

Třídnické práce (1. – 2. 9 pro lichý týden.; 6. – 7. 9. – pro sudý týden) - teorie:

 • potvrzení o studiu a ISIC karty budou nachystány u třídních učitelů

 • aktualizace kontaktů; zákonný zástupce, případně zletilý žák je povinen dodat aktuální telefonní čísla a e-mailové adresy (žáka i zákonného zástupce) třídnímu učiteli v den zahájení školního roku; v případě změny je povinen neprodleně doložit nové údaje třídnímu učiteli

 • BOZP; vydávání dokumentů; rozvrh hodin …

Plán práce na začátku školního roku 2021/22 – odborný výcvik

 • žáci se podrobí sceeningovému testování – viz Informace k zahájení škol. roku 2021/22 – testování

 • žáci se budou testovat po příchodu do školy v určených učebnách

 • v případě, že žák nastoupí na odborný výcvik později (2. 9., příp. 3. 9. 2021), dostaví se nejdříve do školy za vedoucí učitelkou odborného výcviku (p. Jašková- kab. č. 42, p. Urdová – kab. č. 34), kde se před nástupem na OV otestuje

 

Rozpis učeben na 1. 9. 2021 – pro všechny ročníky

Č1 30
KD1 1
KU1.A 26
AR1 8
OS1 27
KU1.B 52
AR2 3
KD2 2
KU2 6
AR3 61
C3 28
SD1 4
SD2 53
G4 16
C2 cukrárna (Klimková, Matušková, Špičková)
Č2/sk. Č 25 (Bahounek)
Č2/sk. KU 92 (Kušnier)
KU3 7 (Valenta)
Č3 23 (Jašková)
KD3 kadeřnictví (Stejskalová, Kolářová, Kovářová)


 

Nástup na OV + Testování OV – 6. 9. 2021- 7.55 hod. ve škole

Č1 25 (Bahounek)
KD1/sk. C cukrárna (Špičková)
KD1/sk. KD kadeřnictví (Fajtová, Kovářová)
KU 1.A 23 (Burešová)
AR2/sk. AR aranžovna (Mravcová)
AR2/sk. OS 31 (Marková)
KD2 kadeřnictví (Kolářová, Pohlídalová)
KU2 7 (Kouřil)
AR3/sk. AR aranžovna (Kalinová)
AR3/sk. OS 31 (Marková)
C3 cukrárna (Klimková, Matušková)