Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výuka od 4. 1. 2021

31.12.2020

Vedení školy přeje všem zaměstnancům a žákům úspěšný rok 2021 a bohužel oznamuje, že od 4. 1. 2021 škola opět přechází na distanční vzdělávání (výuka na dálku). Týká se teorie i odborného výcviku.

 

Organizace distanční výuky:

    • bude probíhat on line
    • on line výuka - budou využívány následující platformy – Teams, třídní e maily, Komens – program Bakaláři, případně facebook, skype …
    • žáci obdrželi přihlašovací údaje s návodem pro přihlášení do Teams; v případě problémů budou žáci kontaktovat svého třídního učitele
 

 

Upozornění:

Výuka na dálku je povinná pro všechny žáky – viz Školní řád (Dodatek ke ŠŘ): Tento způsob vzdělávání je povinný, žáci plní úkoly dle požadavků vyučujících a jsou klasifikováni v souladu se Školním řádem SOŠOS, Olomouc, Štursova 14. Pro omlouvání absence v případě distančního vzdělávání platí pravidla uvedená ve Školním řádu SOŠOS, Olomouc, Štursova 14 ze dne 1. 9. 2019.