Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výuka od 7. 12. 2020

01.12.2020

Vedení školy oznamuje, že od 7. 12. 2020 je obnovena prezenční výuka pro všechny ročníky.

Zahajuje sudý týden ve škole, lichý týden na praxi.

Informace pro OV podají jednotliví vyučující OV.

Tělesná výchova: výuka bude probíhat náhradním způsobem dle pokynů vyučujících TV

Upozornění: žáci jsou povinni důsledně dodržovat protiepidemická opatření, řídit se pokyny vyučujících, nosit roušky ve všech prostorách školy i při výuce

Třídy a učebny budou průběžně větrány. Žáci nebudou používat šatny, nebudou se přezouvat, ponechají si bundy a kabáty.