Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výuka od 25. 11. 2020

20.11.2020

Vedení školy oznamuje, že od 25. 11. 2020 je obnovena prezenční  výuka pro všechny končící ročníky, tzn. třetí ročníky učebních oborů a poslední ročníky maturitních oborů.

Odborný výcvik bude probíhat prezenční formou pro všechny ročníky, tzn. pro 1., 2. a 3. ročníky.

Nástup žáků v týdnu od 25. 11. 2020 (sudý týden):

Teorie: OS3, AR3, KD3, SD2, G4

Odborný výcvik: všechny ročníky lichého týdne (tj. žáci tříd KD1, C1, KU1, KD2, AR2, Č2, C3, KU3) – informace ohledně OV podají vyučující OV

Tělesná výchova: výuka bude probíhat náhradním způsobem dle pokynů vyučujících TV.

Upozornění: žáci jsou povinni důsledně dodržovat protiepidemická opatření, řídit se pokyny vyučujících, nosit roušky ve všech prostorách školy i při výuce

Třídy a učebny budou průběžně větrány. Žáci nebudou používat šatny, nebudou se přezouvat, ponechají si bundy a kabáty.