Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výuka odborného výcviku - aktualizace

13.10.2020

Dle usnesení vlády ze dne 12.10.2020 č.1022 se ruší výuka odborného výcviku (s platností od středy 14.10.2020) prezenční formou.

Výuka odborného výcviku přechází od 14.10.2020 na distanční výuku (výuka na dálku). Žáci budou plnit zadané úkoly dle pokynů UOV (platformy Teams, třídní maily, komens, facebook apod.).

Žáci, kteří nemají potřebnou výpočetní techniku (počítač, chytrý telefon, notebook, tablet; případně připojení na internet), si budou materiály vyzvedávat ve škole v tištěné podobě vždy v pátky od 10.00 – 10.30 hodin v budově školy u jednotlivých učitelů odborného výcviku (pokud se nedomluví jinak).

Upozornění:
Výuka na dálku je povinná pro všechny žáky – viz Školní řád (Dodatek ke ŠŘ):

Tento způsob vzdělávání je povinný, žáci plní úkoly dle požadavků vyučujících a jsou klasifikováni v souladu se Školním řádem SOŠOS, Olomouc, Štursova 14. Pro omlouvání absence v případě distančního vzdělávání platí pravidla uvedená ve Školním řádu SOŠOS, Olomouc, Štursova 14 ze dne 1.9.2019.

Případné změny budeme monitorovat a aktuální informace budou zveřejněny na našich webových stránkách v sekci Aktuality.