Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výuka od 5.10.2020

02.10.2020

Vedení školy oznamuje, že dle zprávy Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje výuka pokračuje prezenční formou. Škola se tedy nezavírá.

Dochází pouze k úpravě výuky tělesné výchovy. Pokud je tělesná výchova zařazena v rozvrhu první nebo poslední hodinu, výuka odpadá. Pokud je tělesná výchova v průběhu vyučování, bude probíhat „náhradním“ způsobem (procházky, deskové hry apod.) vždy dle pokynů jednotlivých vyučujících TV.

Situaci budeme nadále monitorovat a opatření školy aktualizovat.