Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

18.09.2020

Od 18. 9. 2020 platí pro střední školy povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).