Zahraniční stáže Erasmus+ v roce 2020

28.06.2020

Štursovka opět získala grant v programu Erasmus+. Žáci se tedy mohou účastnit stáží na Kypru a Slovensku. Stáže jsou určeny pro žáky budoucích 2. a 3. ročníků tříletých učebních oborů a budoucích 3. a 4. ročníků oboru Gastronomie.

Stáže jsou hrazeny z přiděleného grantu programu Erasmus+ (doprava, ubytování stravování…).

Kypr 2020, 2021:

 • budou realizovány 2 běhy (podzim 2020, podzim 2021)

 • stáže proběhnou v řecké části ostrova v Larnace

 • pracovní aktivity budou probíhat v partnerských školách (Larnaca, Nicosie), na smluvních pracovištích partnerských škol (Sun Hall, Kapitanis Bakery, Lenny)

 • stáž je určena pro žáky oborů: kadeřník, aranžér, cukrář, číšník, kuchař, gastronomie

 • délka stáže 3 týdny

 • praxe max. 7 hodin/den

 • po celou dobu stáže budou přítomny 2 doprovodné osoby, které jsou odpovědné za řádný průběh stáže, poskytují účastníkům podporu a organizují volnočasové aktivity (výlety, exkurze, besedy se zahraničními studenty…)

Podmínky – Kypr:

 • bezproblémové chování

 • ochota osvojit si nové pracovní dovednosti, nebát se komunikovat v angličtině

 • absolvování povinných kurzů – angličtina, kulturní odborná příprava – ve škole, vždy po vyučování

 • absolvování jazykových testů v systému online jazykové podpory (vstupní, výstupní testy)

 • systematické plnění úkolů v systému online jazykové podpory

 • zpracování samostatné odborné práce na zadané téma

 • zpracování závěrečné zprávy

 • aktivní vystupování

 • důsledné dodržování pokynů doprovodných osob

Slovensko 2020, resp. 2021:

 • budou realizovány 2 běhy (leden 2021 - Košice, jaro 2021- Prievidza)

 • stáže proběhnou v Košicích (pro kadeřníky) a v Prievidzi (pro gastro obory)

 • pracovní aktivity budou probíhat v partnerských školách, na smluvních pracovištích partnerských škol

 • stáže jsou určena pro žáky oborů: kadeřník, číšník, kuchař, gastronomie

 • délka stáže 2 týdny

 • praxe max. 7 hodin/den

 • po celou dobu stáže budou přítomny doprovodné osoby, které jsou odpovědné za řádný průběh stáže, poskytují účastníkům podporu a organizují volnočasové aktivity (výlety, exkurze, besedy se slovenskými studenty)

Podmínky – Slovensko:

 • bezproblémové chování

 • ochota osvojit si nové pracovní dovednosti, nebát se komunikovat

 • absolvování povinných kurzů – slovenština, kulturní odborná příprava – ve škole, vždy po vyučování

 • zpracování samostatné odborné práce na zadané téma

 • zpracování závěrečné zprávy

 • aktivní vystupování

 • důsledné dodržování pokynů doprovodných a odpovědných osob


 

Zájemci o stáže se přihlásí u p. Sedláčkové (kab. č. 54 – 1. patro), nebo u p. Herbrikové (kab. č. 5 – 3. patro). Účast na stáži není nároková! Ze zájemců budou vybráni žáci, kteří splňují výše uvedená kritéria a budou doporučeni učiteli odborného výcviku a třídními učiteli (současně bude dodržen požadavek partnerských organizací na určitý počet hochů a dívek).

Přihlášky:

Zájemci o stáž na Kypr v podzimním termínu 2020 se musí nahlásit nejpozději do 2. 7. 2020.

Zájemci o stáž na Slovensko - Košice se přihlásí nejpozději do 23. 11. 2020.

Zájemci o stáž na Slovensko – Prievidza se přihlásí nejpozději do 31. 1. 2021.

Žáci se přihlásí u p. Sedláčkové – sedlackova@stursovka.cz, 585 200 214, 774 707 432, nebo u p. Herbrikové – herbrikova@stursovka.cz, 585 200 231.

Podrobnější informace podají p. S. Guziková Sedláčková (585200214, 774 707 432, sedlackova@stursovka.cz), p. A. Herbriková (585200231, herbrikova@stursovka.cz) – odp. osoby.