Přehledné informace k zahájení školního roku 2023/2024 naleznete zde >>

Výuka v době uzavření školy

30.03.2020

Klasická výuka je nahrazena distančním vzděláváním. Žáci zpracovávají úkoly, které jsou jim zadávány prostřednictvím e mailů nebo elektronické žákovské knížky (program Bakaláři). Učitelé průběžně vyhodnocují zpracované úkoly a poskytují žákům zpětnou vazbu.