Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Operátor skladování

Koho potřebuje současný trh práce? No přece šikovné skladníky. Budeš pracovat s mechanizační technikou, kontrolovat průvodní doklady. 

Naši mistři

Naši mistři jsou opravdoví mistři, kromě prodavačů se starají i o naše (mnohdy velmi akční) skladníky. Pokud tě tito kantoři, kteří mají mnohdy svatou trpělivost, nenaučí ovládat čtečku čárových kódů, scannery a skladovat zboží, pak už nikdo.

Martina Oborná

UOV

Řídím se heslem „Na každém průšvihu lze najít něco pozitivního“. Tím nechci říct, že máte dělat jeden průšvih za druhým, ale pokud se vám zrovna nepovede nejlépe a něco „vyoslíte“, je vždy lepší říct pravdu - a to hned. Nesnáším totiž lhaní a podvody. Taky moc nemusím zimu, proto cestuji jenom po teplých krajích a šnorchl mám vždy po ruce. :)

Více o mně…

Dana Urdová

UOV

Jsem malá a nenápadná, ale zdání klame. Umím být velmi rychlá a dost dobře mi to pálí. :) Mám čich na podvody a lhaní, to raději ani nezkoušejte. Ale vždy ocením snahu, pracovitost a kreativitu. Potkáme se na praxi, už se na vás těším. Poznávací znamení – krátké vlasy a malá postava. :)

Více o mně…

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Žáci oboru operátor skladování se uplatní jako odborníci s všeobecným a odborným přehledem v obchodní nebo výrobní sféře. Orientují se v dokumentech odběratelů a dodavatelů a v evidenci skladovaného zboží.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku, a ústní zkoušky. Praktická zkouška je uskutečňována v odborné učebně a v podmínkách provozu. Nedílnou součástí praktické zkoušky je písemné vypracování a obhajoba samostatné odborné práce. Všechny části závěrečné zkoušky zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru.

Metody a formy výuky
V teoretickém vyučování budou při výuce využívány kromě běžných metod i moderní metody pomocí multimediálních PC a diaprojektorů. Žáci 
při vyučování používají učební texty a pracovní sešity pro všeobecné vzdělávání, odborné předměty i odborný výcvik. Důraz při výuce je kladen 
na vyhledávání informací a následnou práci s nimi. Pro naplnění odborných znalostí jsou uplatňovány mezipředmětové vztahy. Odborný výcvik je orientován na opakování učiva z teoretické výuky v souvislosti s probíraným tématem a následně směřován na zvládnutí potřebných praktických dovedností v oboru. Cílem je propojit efektivně skupinovou a individuální výuku s cílem naučit žáky řešit problémy a týmově pracovat tak, aby byl žák ve třetím ročníku schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti.

Profil absolventa
Absolvent oboru operátor skladování je kvalifikovaný pracovník s uplatněním v obchodě nebo výrobním podniku. Absolvent se uplatní při samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, expedice a výdeje různých druhů zboží a materiálu včetně práce s doklady spojené s danou činností. Bude schopen provést objednávky, reklamace a poptávky zboží, ovládat zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.

Dovednosti odborného charakteru

  • Používá vhodnou manipulační techniku a technologická zařízení při manipulaci se zbožím a materiálem v souladu s bezpečnostními předpisy
  • Přijímá, ukládá, skladuje, ošetřuje, kompletuje, vydává zboží a materiál
  • Kontroluje kvalitu a množství zboží a materiálu a porovnává zjištěný stav s údaji na průvodních dokladech
  • Skladuje a ošetřuje zásoby zboží a materiálu
  • Kontroluje záruční dobu skladovaných zásob
  • Zpracovává a eviduje doklady o příjmu a výdeji s využitím softwarového vybavení
  • Vyřizuje reklamaci zboží nebo materiálu v souladu s platnou legislativou

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2016