Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Operátor skladování

Koho potřebuje současný trh práce? No přece šikovné skladníky. Budeš pracovat s mechanizační technikou, kontrolovat průvodní doklady. 

Naši mistři

Naši mistři jsou opravdoví mistři, kromě prodavačů se starají i o naše (mnohdy velmi akční) skladníky. Pokud tě tito kantoři, kteří mají mnohdy svatou trpělivost, nenaučí ovládat čtečku čárových kódů, scannery a skladovat zboží, pak už nikdo.

Michaela Marková

UOV

Jsem dost akční, nic jiného mi ani nezbývá. Lítám totiž po skladech a prodejnách, dohlížím na všechny operátory a prodavače. Sklady jsou moje vášeň, znám snad všechny široko daleko. Když budete šikovní, pracovití a snaživí, tak to vždy ocením. U závěrek jsem docela v pohodě, ale naučit se to prostě musíte. :)

Více o mně…

Dana Urdová

UOV

Jsem malá a nenápadná, ale zdání klame. Umím být velmi rychlá a dost dobře mi to pálí. :) Mám čich na podvody a lhaní, to raději ani nezkoušejte. Ale vždy ocením snahu, pracovitost a kreativitu. Potkáme se na praxi, už se na vás těším. Poznávací znamení – krátké vlasy a malá postava. :)

Více o mně…

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Žáci oboru operátor skladování se uplatní jako odborníci s všeobecným a odborným přehledem v obchodní nebo výrobní sféře. Orientují se v dokumentech odběratelů a dodavatelů a v evidenci skladovaného zboží.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku, a ústní zkoušky. Praktická zkouška je uskutečňována v odborné učebně a v podmínkách provozu. Nedílnou součástí praktické zkoušky je písemné vypracování a obhajoba samostatné odborné práce. Všechny části závěrečné zkoušky zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru.

Metody a formy výuky
V teoretickém vyučování budou při výuce využívány kromě běžných metod i moderní metody pomocí multimediálních PC a diaprojektorů. Žáci 
při vyučování používají učební texty a pracovní sešity pro všeobecné vzdělávání, odborné předměty i odborný výcvik. Důraz při výuce je kladen 
na vyhledávání informací a následnou práci s nimi. Pro naplnění odborných znalostí jsou uplatňovány mezipředmětové vztahy. Odborný výcvik je orientován na opakování učiva z teoretické výuky v souvislosti s probíraným tématem a následně směřován na zvládnutí potřebných praktických dovedností v oboru. Cílem je propojit efektivně skupinovou a individuální výuku s cílem naučit žáky řešit problémy a týmově pracovat tak, aby byl žák ve třetím ročníku schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti.

Profil absolventa
Absolvent oboru operátor skladování je kvalifikovaný pracovník s uplatněním v obchodě nebo výrobním podniku. Absolvent se uplatní při samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, expedice a výdeje různých druhů zboží a materiálu včetně práce s doklady spojené s danou činností. Bude schopen provést objednávky, reklamace a poptávky zboží, ovládat zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.

Dovednosti odborného charakteru

  • Používá vhodnou manipulační techniku a technologická zařízení při manipulaci se zbožím a materiálem v souladu s bezpečnostními předpisy
  • Přijímá, ukládá, skladuje, ošetřuje, kompletuje, vydává zboží a materiál
  • Kontroluje kvalitu a množství zboží a materiálu a porovnává zjištěný stav s údaji na průvodních dokladech
  • Skladuje a ošetřuje zásoby zboží a materiálu
  • Kontroluje záruční dobu skladovaných zásob
  • Zpracovává a eviduje doklady o příjmu a výdeji s využitím softwarového vybavení
  • Vyřizuje reklamaci zboží nebo materiálu v souladu s platnou legislativou

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2016