Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kadeřník

Kadeřníci mají "zlato v rukách", krásně upravené hlavy chtějí mít snad všechny ženské a perfektní střih všichni chlapi. Začátky jsou sice těžké, ale šikovný kadeřník se uplatní všude a vždy a kdo ví, třeba si jednoho dne otevřeš svůj vlastní salon!

Naši mistři, studenti a absolventi

Naši mistři (vlastně mistrové) :) jsou opravdoví mistři - nejenom že mají praxi, ale v oboru se neustále vzdělávají. Připravují žáky na soutěže, ve kterých dosahují výborných výsledků, spolupracují s kadeřnictvím CZK, s ateliérem Kotlár v Praze. Například Junior Hair Show v Praze byla jedním slovem dechberoucí, skvostná, výborná, super, great.... nejvíc nejlepší! :) Jestli tě tito kantoři nenaučí stříhat, foukat, natáčet, melírovat a barvit, pak už nikdo!

Věra Fajtová

UOV

Co vás naučím? Ukážu vám, jak přenést teorii do praxe. Těším se na všechny šikovné žáky, které chtějí umět stříhat, barvit, melírovat. Jsem tu proto, abych vás něco naučila a ne proto, abyste mě měli rádi, ale když se povede obojí, tak to bude super. Prostě vás naučím vytvořit krásné účesy, se kterými uděláte parádu nejen vy, ale i vaši budoucí zákazníci.

Více o mně…

Miroslava Kolářová

UOV

Nestarám se pouze o studenty, ale taky o dospělé, kteří si chtějí udělat zkoušky profesní kvalifikace. Po ránu moc nestíhám a make up si dodělávám až ve škole, pokud nezapomenu „malovátka“ doma. Nejraději se stříhám sama a umím to docela dobře, kdo chce, taky ho to naučím. :)

Více o mně…

Hana Kovářová

UOV

Ráda se směji, i když je svět kolem nás někdy k pláči. Přesto si myslím, že smích i slzy jsou nejpůsobivějším projevem dobré výuky. Dejte mi do rukou nůžky, barvu a  hřeben a naučím vás poctivé řemeslo. Až v něm předčíte i mě, bude pravý čas vyletět ze školy. Dříve to raději nezkoušejte.

Více o mně…

Lenka Pohlídalová

UOV

Žádné vybavování, jdeme rovnou na věc. Stříháme, holíme, barvíme - nejlépe živými barvami, ty mám ráda nejen ve vlasech, ale i na oblečení. Sportovní styl a upravenost - to je moje parketa. A čemu věřím? Že cvik a hbitost získáte trénováním v našem kadeřnictví, kde se na vás těším.

Více o mně…

Helena Stejskalová

UOV

Vlasy jsou korunou krásy každé ženy, proto neučím žádné věci přitažené za vlasy. :) Na celostátních kadeřnických soutěžích jsme již nejednou vytvořili účes, za který by se nestyděla ani krásná antická Helena. Krásné účesy a střihy, které jsou v souladu s nejnovějšími  módními trendy, jsme schopni vykouzlit i v našem školním kadeřnictví.

Více o mně…

Natálie Dreslerová

student

Jsem kadeřnice, ale víc než lidské vlasy mě baví stříhat pejsky. Sním o vlastním psím salónu a doufám, že se mi to podaří. Kdyby ne, tak lidi ostříhám taky, ostatně mám na to výučňák. :)

Více o mně…

Hana Maksantová

absolvent

Nestačil mi výučňák, udělala jsem si i dvě maturity – aby toho nebylo málo. :) Dneska mám vlastní kadeřnictví v Seničce a občas jezdím ještě vypomáhat kámošce se stříháním a barvením do Bohuňovic. Tak se někdy stavte, udělám vám super účes. :)

Více o mně…

Natálie Miškovská

student

Máma má kadeřnictví, takže hádejte co studuji. :) Teď stříhám s mamkou a brzy po ní kadeřnictví převezmu (pokud mi ho teda nechá). :) Mimo to si ještě dodělávám maturitu, co kdyby mě jednoho dne stříhání přestalo bavit. :) Každopádně mamka je na mě pyšná, nemusí mě prakticky nic vysvětlovat, všechno jsem se naučila ve škole – na Štursovce.

Více o mně…

Adéla Svobodová

student

Jsem sice vyučená kadeřnice, ale teď si dodělávám ještě maturitu, abych mohla místo stříhání vlasů bojovat za Českou republiku ve válce. Ano, chci být vojačkou. Malá změna plánu, ale mamku ráda ve volném čase kdykoliv ostříhám a kolegy vojáky strojkem vezmu taky. :) Však mě to na praxi na Štursovce velmi dobře naučili.

Více o mně…

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Absolvent se uplatní v povolání kadeřník, kde poskytuje profesionální kadeřnické služby ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Uplatnění může nalézt i v příbuzných oborech (např. vlásenkář, obchodní zástupce firem s vlasovou kosmetikou). Praktické dovednosti, estetické cítění a tvořivé myšlení získá v moderně vybavené provozovně školy.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Organizace výuky
Výuka je organizována v týdenních cyklech (týden teorie a týden praxe). Teoretické vyučovací předměty jsou realizované ve třídách a v odborných učebnách školy. Odborný výcvik je realizován ve školním kadeřnictví v prostorách školy. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky žák dosáhne středního vzdělání s výučním listem.

Způsob hodnocení
Při hodnocení žáků je používané slovní i numerické hodnocení. Příslušný vyučující učitel předmětu využívá 
k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek – písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů, seminárních prací, souhrnných kontrolních dní (1x za pololetí) aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané 
při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.

Profil absolventa
„Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech (např. prodavač kadeřnických potřeb, vlásenkář …). Mohou být v pracovním poměru jako zaměstnanci, nebo mohou soukromě podnikat jako OSVČ. Absolvent je schopen zhotovit dámské, pánské a dětské účesy v souladu s individuálními přáními zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Provede kvalifikovaně chemické úpravy vlasů – barvení, odbarvení, preparace a melírování. Dále je schopen vytvářet složitější účesy. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.“

Dovednosti odborného charakteru:

  • zvolí vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka
  • upravuje vlasy stříháním, tvaruje vlasy vodovou nebo trvalou ondulací
  • odbarvuje vlasy, melíruje vlasy odbarvováním a barvením, tónuje a barví vlasy
  • zvládne úpravu vlasů do náročných společenských účesů,zná techniky loknování, žehlení, krepování
  • vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití
  • tvoří účesy s ohledem na typ zákazníka a s cílem zakrýt případné estetické nedostatky
  • vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům a spolupracovníkům
  • poskytuje zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné péče o vlasy a jejich úpravy

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2016