Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Cukrář

Vystuduj u nás cukráře a cukrárny se o tebe poperou! Praxi budeš vykonávat v nově zřízené školní provozovně nebo na našich smluvních pracovištích – Omega, Lobster, Opera, NH Hotel, Clarion, Café Factory. Makat můžeš i doma a vypékat třeba na svatby - docela slušný přivýdělek, ne? :)

Naši mistři a učitelé

Naši mistři (vlastně mistrové) :) jsou opravdoví mistři - žáci oceňují nejen jejich zručnost, ale především trpělivost, kterou mají. Jsou to mistři šikovní, o čemž svědčí i úspěchy, kterých dosahají v odborných soutěžích, na které pečlivě připravují naše budoucí cukráře. Jestli tě tito kantoři nenaučí válet těsto, modelovat ozdoby, vyšlehat tuhý sníh, upéct dort, udělat krém lehký jako pírko, pak už nikdo.

Martina Hlavačka Opálková

UOV

Empatie je moje dobrá kamarádka, proto se nebojte, přijít si za mnou pro pochopení. :) Pokud ke mně budete upřímní, féroví a budete se usmívat, dám Vám s radostí to samé. S úsměvem se totiž spolupracuje vždycky lépe. Na cukrárně si spolu osladíme život.

Více o mně…

Blanka Hronová

UOV

Ta vůně, která se line ve škole v přízemí, je od nás, cukrářek. Pracoviště máme nově vybavené a pečeme super dorty, koláčky i zákusky. Pokud chcete, naučím vás to taky. Vaše výrobky se třeba jednou objeví v televizi a možná budete péct božské dorty jako od Markéty. :)

Více o mně…

Marie Matušková

UOV

Do školy jezdím na kole, někdy vezmu zavděk i koloběžkou. Musím totiž spálit přebytečné kalorie, které neustále doplňuji při ochutnávání dortů a zákusků. I vás uvedu vás do tajů cukrařiny a výborné dezerty budeme společně připravovat v naší nově vybavené provozovně přímo ve škole. :)

Více o mně…

Lenka Špičková

UOV

Nevařím (pouze doma něco ukuchtím), neobsluhuju (pouze doma svou rodinu), peču (a to nejenom doma, ale hlavně v práci). Je teda jasné, že se starám o pekaře a cukráře, kterým pomáhám od úplných začátků až po závěrečné zkoušky. Se mnou zvládnete upéct skoro všechno. :)

Více o mně…

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Žáci mají odborný výcvik ve školních odborných učebnách a na smluvních pracovištích. Jejich studium vyplňuje kreativní práce, jako je výroba zákusků a dortů, obsluha veškerých strojů, přístrojů a zařízení na uvedených pracovištích, ale i ruční tvarování modelovaných výrobků a ozdob.


Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

Organizace výuky
Výuka je organizovaná v tříleté formě denního studia. Odborný výcvik probíhá ve školních odborných učebnách v budově školy a na smluvních pracovištích. Praktická výuka se střídá s teoretickým vyučováním po týdnech. Pracovní doba prvního ročníku je 6 hodin, ve druhém a třetím ročníku 7 hodin. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou – písemnou, praktickou a ústní. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Po úspěšném vykonání zkoušky absolvent získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Způsob hodnocení
Při hodnocení žáků je používané slovní a numerické hodnocení. Klasifikace se řídí klasifikačním řádem, může být průběžná, která hodnotí dílčí výsledky žáka, nebo celková na konci 1. a 2. pololetí. Stupeň prospěchu stanoví učitel jak při průběžné, tak při celkové klasifikaci. Na konci každého čtvrtletí informuje třídní učitel zákonného zástupce žáka o jeho prospěchu a výchovných opatřeních. Podklady pro hodnocení získá učitel různými druhy zkoušek -ústní, písemné zkoušení a ověřování praktických dovedností a sledování aktivity žáka. Výsledná klasifikace není jen aritmetickým průměrem známek, ale vždy se přihlíží k žákovým vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

Profil absolventa
Uchazeči o studium musí vyhovovat zdravotním požadavkům uvedeným pro tento obor vzdělávání, k posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní registrovaný praktický lékař. V případě zdravotního omezení závisí přijetí na specifických požadavcích zvoleného oboru. Absolvent se uplatní při výkonu povolání Cukrář jako zaměstnanec v různých menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, hotelových provozech obchodních zařízeních. Bude schopen zpracovávat základní suroviny, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven.

Dovednosti odborného charakteru:

  • příjme, zhodnotí a správně uskladní suroviny
  • připravuje suroviny na zpracování a vypočítá množství surovin podle receptury
  • připravuje cukrářské hmoty a těsta, náplně, polevy a restaurační moučníky
  • navrhuje a zhotoví netradiční cukrářské výrobky
  • ovládá, údržuje a čiští stroje, provádí sanitaci pracoviště
  • ručně zpracovává a zhotovuje cukrářské výrobky
  • vede technologické záznamy, předepsanou evidenci a skladovou evidenci
  • expeduje hotové výrobky a vede expediční evidenci
     

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2016