Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kuchař - číšník

zaměření číšník

Vystuduj u nás číšníka a možná budeš obsluhovat anglického krále (anebo spíš královnu). :)

Naši mistři

Naši mistři jsou opravdoví mistři - sálá z nich pozitivní energie, nápady jen srší. Praxi mají v malíčku a ke zkouškám tě perfektně připraví. Organizují i různé odborné kurzy a soutěže. Nikdy nevíš, kdy se certifikát z barmaňáku (nebo jiného kurzu) v životě může hodit. Jestli tě tito kantoři nenaučí správně zakládat příbory, provádět jednoduchou i složitou obsluhu, prezentovat menu, otevírat víno, flambovat palačinky, pak už nikdo! :)

Tomáš Bahounek

UOV

Namíchám vám takový koktejl, že budete chtít chodit do školy i o víkendech. Zařizuju barmanské a baristické kurzy. Starám se hlavně o číšníky, ze kterých se snažím vymáčknout to nejlepší. Chci, aby se stali špičkami ve svém oboru.

Více o mně…

Martin Rožek

student

Kuchtění a příprava neobvyklých pokrmů mě prostě baví. Na Štursovce jsem se našel a s vybraným oborem jsem spokojený. Kantoři mě dostrkali i do různých soutěží, kde sklízím úspěchy. To ale zdaleka není všechno, povedlo se například osobně poznat rakouského prezidenta Van Der Ballena a jeho ženu v Hofburgu. Zapojil jsem se totiž  do projektu Euroučeň a společně s dalšími zahraničními studenty jsme vycestovali do rakouské metropole. Štursovka = jasná volba. :)

Více o mně…

Klára Vymazalová

UOV

Chceš jednou pracovat v luxusní restauraci se špičkami v oboru gastronomie? Pokud budeš mít
zájem, pomůžu ti. Setkáš se zajímavými lidmi, naučíš se novým věcem. Věřím, že moderní zážitkovou
gastronomii si zamiluješ stejně jako já.

Více o mně…

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Žáci oboru číšník po absolvování odborné praxe, kterou získají na smluvních pracovištích, zúročí své dovednosti v různých typech kaváren, restaurací, hotelů a dalších stravovacích zařízení.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Ukončování vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou po úspěšném absolvování třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku daného oboru. Praktická část zkoušky trvá dva pracovní dny a zahrnuje přípravu slavnostní tabule včetně legendy, složitý praktický úkol a obsluhu. Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.

Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání s výučním listem. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Metody a formy výuky
Učitelé volí metody podle potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený učební obor. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako jsou vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod.

Profil absolventa
Absolvent oboru číšník – servírka disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku odbytu. Ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Dovednosti odborného charakteru:

  • má psychologické základy jednání a profesního chování
  • připravuje pracoviště na provoz
  • upraví tabuli pro různé příležitosti
  • ovládá různé techniky obsluhy v různých stravovacích a společensko-zábavních střediscích
  • zná techniku práce u stolu hosta – míchání salátů, krájení a vykosťování mas, flambování, přípravu pokrmů u stolu hosta
  • zvládá sestavování jídelních lístků a menu pro různé příležitosti podle gastronomických pravidel
  • kontroluje kvalitu provedené práce
  • ovládá různé způsoby vyúčtování s hostem, je schopen využívat výpočetní techniku
     

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2016