Štursovka vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení 2020/2021. Více informací zde.

Aranžér

Vystuduj u nás aranžéra a tvé výlohy a budou prostě nezapomenutelné! Malování a kreslení bude pro tebe hračkou, originálně zabalit dárek  žádným problémem. Počítačová grafika je dneska taky hodně žádaná, tak směle do toho. :) Praxi budeš vykonávat v odborných aranžérských učebnách ve škole a na pracovištích Kika nábytek.

Naši mistři

Naši mistři jsou opravdoví mistři - jsou přísní, ale spravedliví. Mají porozumění i pro počáteční nezdary. Do života tě připraví skvěle, díky nim budeš mít přehled o architektuře, zúčastníš se mnoha odborných exkurzí, zdokonalíš se i v praktických dovednostech a na počítači budeš umět zpracovat grafické modely. Jestli tě tito kantoři nenaučí kombinovat barvy, aranžovat zboží, špendlit na živé modely, pak už nikdo!

Naděžda Růžičková Tománková

UOV

Budeme spolu aranžovat od rána až do večera. :) Nebojte, do odpoledne to postačí. Budeme taky kreslit, špendlit, lepit, stříhat, modelovat. Kreativitě se meze nekladou. Kdo má nápady, určitě se zabaví. Tak se na vás těším a ty závěrky určitě dáte. :)

Více o mně…

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Žáci si osvojují aranžérské dovednosti, není jim cizí tvůrčí a kreativní práce a počítačová grafika. Odbornou dovednost uplatní při návrhu a realizaci výkladních skříní, výstav v galeriích a v reklamních studiích.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Organizace výuky
Výuka je organizovaná v tříleté formě denního studia, které je ukončené závěrečnou zkouškou. Ta se skládá 
z písemné, praktické a ústní části. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy. Návrhy a realizací výkladních skříní žáci provádí v Olomouci nebo ve Šternberku. Odborný výcvik se cyklicky střídá s teoretickým vyučováním buď v lichém nebo sudém týdnu. Pracovní doba je v prvním ročníku 6 hodin, ve druhém a třetím ročníku 7 hodin.

Způsob hodnocení
Klasifikace se řídí klasifikačním řádem. Hodnocení a klasifikace jsou součástí výchovy a vzdělávání žáků, jsou pro ně stanovena pravidla v souladu se školskými předpisy. Hodnocení může být slovní i numerické, průběžné, které hodnotí dílčí výsledky žáka nebo celkové na konci 1. a 2. pololetí. Podklady pro hodnocení získává učitel různými druhy zkoušek, praktické, písemné i ústní. Součástí klasifikačního řádu jsou i pravidla chování.

Profil absolventa
Obor poskytuje ucelený soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků z oblasti propagace, aranžování, odborného kreslení, písma, dějin umění a počítačové grafiky. Uplatnění žáci nacházejí v reklamních agenturách a aranžérských centrech při obchodních řetězcích.

Dovednosti odborného charakteru:

  • ovládá odbornou terminologii oboru
  • umí pracovat s aranžérským materiálem a nářadím
  • ovládá techniky aranžérských prací
  • dokáže zhotovit poutače a dekorace různých druhů
  • dokáže navrhnout a realizovat drobné propagační akce a využít vhodných reklamních prostředků
  • ovládá informační a komunikační technologie, umí použít grafický program pro návrh práce
  • používá jednoduché výtvarné a grafické techniky a dokáže je aplikovat v aranžérské praxi
  • umí zhotovit cenovky, popisky a informační tabule k vystavenému zboží a exponátům
     

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2014