Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Aranžér

Vystuduj u nás aranžéra a tvé výlohy a budou prostě nezapomenutelné! Malování a kreslení bude pro tebe hračkou, originálně zabalit dárek  žádným problémem. Počítačová grafika je dneska taky hodně žádaná, tak směle do toho. :) Praxi budeš vykonávat v odborných aranžérských učebnách ve škole a na pracovištích Kika nábytek.

Naši mistři

Naši mistři jsou opravdoví mistři - jsou přísní, ale spravedliví. Mají porozumění i pro počáteční nezdary. Do života tě připraví skvěle, díky nim budeš mít přehled o architektuře, zúčastníš se mnoha odborných exkurzí, zdokonalíš se i v praktických dovednostech a na počítači budeš umět zpracovat grafické modely. Jestli tě tito kantoři nenaučí kombinovat barvy, aranžovat zboží, špendlit na živé modely, pak už nikdo!

Martina Kalinová

UOV

Kdo by mne mohl znát lépe, než ti, kteří každé ráno oblékají stejný pracovní mundúr jako já? Proto jsem oslovila žáky a nechala na nich, co o mě řeknou: „ Naše mistrová má srdíčko na správném místě. Dokáže naslouchat a vždy pomůže, proto ji máme rádi“. Co dodat? Snad jen, že kávu piju pro jejich bezpečnost. :)

Více o mně…

Lucie Mravcová

UOV

,,Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost, tvořivost a poznávat“. (Albert
Einstein)

My se spolu budeme na praxi smát, tvořit, poznávat, ale i makat. :)

Více o mně…

Naděžda Růžičková Tománková

UOV

Budeme spolu aranžovat od rána až do večera. :) Nebojte, do odpoledne to postačí. Budeme taky kreslit, špendlit, lepit, stříhat, modelovat. Kreativitě se meze nekladou. Kdo má nápady, určitě se zabaví. Tak se na vás těším a ty závěrky určitě dáte. :)

Více o mně…

Kristýna Zecha Dratvová

UOV

Jsem pověstná smyslem pro detail, ale nebojte, občas mi i něco unikne. :) Budeme se spolu potkávat v aranžérských učebnách nebo vás budu doprovázet na odloučená pracoviště. Určitě navštívíme i spoustu
zajímavých výstav. Mám pochopení pro období, kdy má mozek volno a emoce dělají přesčasy. :)

Více o mně…

To zajímavé o oboru už víš, teď je čas na odbornější fakta

Žáci si osvojují aranžérské dovednosti, není jim cizí tvůrčí a kreativní práce a počítačová grafika. Odbornou dovednost uplatní při návrhu a realizaci výkladních skříní, výstav v galeriích a v reklamních studiích.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu


Organizace výuky
Výuka je organizovaná v tříleté formě denního studia, které je ukončené závěrečnou zkouškou. Ta se skládá 
z písemné, praktické a ústní části. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy. Návrhy a realizací výkladních skříní žáci provádí v Olomouci nebo ve Šternberku. Odborný výcvik se cyklicky střídá s teoretickým vyučováním buď v lichém nebo sudém týdnu. Pracovní doba je v prvním ročníku 6 hodin, ve druhém a třetím ročníku 7 hodin.

Způsob hodnocení
Klasifikace se řídí klasifikačním řádem. Hodnocení a klasifikace jsou součástí výchovy a vzdělávání žáků, jsou pro ně stanovena pravidla v souladu se školskými předpisy. Hodnocení může být slovní i numerické, průběžné, které hodnotí dílčí výsledky žáka nebo celkové na konci 1. a 2. pololetí. Podklady pro hodnocení získává učitel různými druhy zkoušek, praktické, písemné i ústní. Součástí klasifikačního řádu jsou i pravidla chování.

Profil absolventa
Obor poskytuje ucelený soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků z oblasti propagace, aranžování, odborného kreslení, písma, dějin umění a počítačové grafiky. Uplatnění žáci nacházejí v reklamních agenturách a aranžérských centrech při obchodních řetězcích.

Dovednosti odborného charakteru:

  • ovládá odbornou terminologii oboru
  • umí pracovat s aranžérským materiálem a nářadím
  • ovládá techniky aranžérských prací
  • dokáže zhotovit poutače a dekorace různých druhů
  • dokáže navrhnout a realizovat drobné propagační akce a využít vhodných reklamních prostředků
  • ovládá informační a komunikační technologie, umí použít grafický program pro návrh práce
  • používá jednoduché výtvarné a grafické techniky a dokáže je aplikovat v aranžérské praxi
  • umí zhotovit cenovky, popisky a informační tabule k vystavenému zboží a exponátům
     

Informace o oboru:
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní forma vzdělávání
Platnost od: 1. 9. 2014