Školská rada byla zvolena a pracuje ve složení:

Za zletilé žáky nebo zákonné zástupce:

Valentina Borečková
Petr Snášel
PhDr. Sylva Špačková

 

Za pedagogické pracovníky školy:

Bc. Tomáš Bahounek
Mgr. Zdenka Babiánková
Ing. Anna Novotná – předsedkyně

 

Za zřizovatele:

Mgr. Eva Hrušková
Doc. PaeDr. Miroslav Kopecký, Ph. D.
Mgr. Roman Kupka

 

Zřizovací lístina školské rady (PDF)