Štursovka vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení 2020/2021. Více informací zde.

Zahraniční stáže v roce 2019

24.05.2019

Štursovka opět získala grant v programu Erasmus+. Žáci se tedy mohou účastnit stáží na Kypru a Slovensku.

Stáž na Kypru proběhne na podzim 2019 (předpokládaný termín říjen) v délce 3 týdnů. Je určena pro žáky gastronomických oborů (obory kuchař, číšník, gastronomie, cukrář). Dlouhodobá stáž v délce 3 měsíců je určena pro studenta oboru vlasová kosmetika.

Stáž na Slovensku proběhne v lednu 2020 v délce 2 týdnů. Tato aktivita je určena pro žáky kadeřnických oborů (kadeřník, vlasová kosmetika).

Stáží se budou účastnit doprovodné osoby.

Zájemci o stáž se přihlásí u p. Sedláčkové (kab. č. 54 – 1. patro) nebo u p. Herbrikové (kab. č. 5 – 3. patro). Účast na stáži není nároková! Ze zájemců budou vybráni žáci, kteří splňují následující kritéria (současně musí být dodržen požadavek partnerských organizací na určitý počet hochů a dívek).

Zájemci o stáž na Kypr se musí nahlásit nejpozději do 10. 6. 2019. Zájemci o stáž na Slovensko se přihlásí nejpozději do 20. 11. 2019.

Kritéria výběru:

Kypr (Larnaca)

žáci tříletých učebních oborů (KU, Č, C) – budoucí 2., 3. ročník
žáci maturitního oboru gastronomie – budoucí 2., 3., 4. ročník
1 žák maturitního oboru vlasová kosmetika (dlouhodobá stáž) – budoucí 2. ročník
zájem o stáž, ochota zdokonalit se v pracovních dovednostech
základní komunikativní dovednosti v angličtině
absolvování povinných kurzů – angličtina, kulturní odborná příprava – ve škole, vždy po vyučování
absolvování jazykových testů v systému online jazykové podpory (vstupní, výstupní testy)
plnění úkolů v systému online jazykové podpory
zpracování samostatné odborné práce na zadané téma
zpracování závěrečné zprávy
slušné chování
bezproblémový prospěch
aktivní vystupování
důsledné dodržování pokynů odpovědných osob

Slovensko (Košice)

žáci tříletého učebního oboru kadeřník – budoucí 2. a 3. ročníky
žáci maturitního oboru vlasová kosmetika – budoucí 2. ročník
zájem o stáž, ochota zdokonalit se v pracovních dovednostech
absolvování povinných kurzů – slovenština, kulturní odborná příprava – ve škole, vždy po vyučování
zpracování samostatné odborné práce na zadané téma
zpracování závěrečné zprávy
slušné chování
bezproblémový prospěch
aktivní vystupování
důsledné dodržování pokynů odpovědných osob


Stáže jsou hrazené z prostředků Erasmus+. Doprava, transfery, ubytování, stravování, pojištění apod. bude zajištěno.

 

Podrobnější informace podají p. S. Guziková Sedláčková (585200214, 774 707 432, sedlackova@stursovka.cz), p. A. Herbriková (585200231, herbrikova@stursovka.cz) – odp. osoby.