Štursovka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Maturitní zkoušky jaro 2021 – nové opatření

30.04.2021

Prvomaturantovi, který je přihlášen ke konání MZ v jarním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou DT. Počet opravných zkoušek se navyšuje na 3. Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním období 2021 přihlášeni k opravné nebo náhradní zkoušce v rámci didaktického testu, se u této zkoušky rovněž navyšuje počet opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku.

Stejná pravidla platí i pro konání praktické zkoušky.
Navíc platí, že opravná nebo náhradní zkouška se může konat až po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy žák konal nebo měl konat praktickou zkoušku.

Pokud žák neuspěl u povinné zkoušky společné části MZ ( jedná se o DT),nebo se v souladu se školským zákonem omluvil, je mu umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu (tento termín je 7. – 9. července 2021 ve spádové škole).

Žák je automaticky přihlášen k mimořádnému termínu, ale pokud se nedostaví, je omluven.