Ani kovid nás nezastavil: Ze Dne otevřených dveří jsme udělali Den otevřené obrazovky | MRKNĚTE NA TO >>
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Dokončení klasifikace za 1. pol. 2020/21 pro žáky končících ročníků

07.02.2021

ZZ:

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.

Žáci, kteří v 1. pololetí školního roku 2020/21 neprospěli nebo nebyli hodnoceni (z kteréhokoliv předmětu), budou konat komisionální zkoušku. (pokud chtějí skládat ZZ v řádném termínu).

Nově tedy platí, že žák musí být hodnocen v 1. pololetí školního roku 2020/21 známkami 1 – 4 ze všech vyučovaných předmětů v 1. pol. 2020/21, aby byl připuštěn ke konání ZZ v řádném termínu. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v 1. pololetí musí být „PROSPĚL“ (případně „Prospěl s vyznamenáním“).

Pokud žák nesplňuje podmínky připuštění k ZZ, platí ustanovení § 69 odst. 7 školského zákona; může konat komisionální zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. K závěrečné zkoušce půjde nejdříve v září 2021.

MZ:

Toto ustanovení platí i pro žáky, kteří chtějí vykonat MZ v řádném termínu – tzn. žák musí být hodnocen v 1. pololetí školního roku 2020/21 známkami 1 -4 ze všech vyučovaných předmětů v 1. pol. 2020/21, aby byl připuštěn ke konání MZ v řádném termínu. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v 1. pololetí musí být „PROSPĚL“ (případně „Prospěl s vyznamenáním“).


 

Informace jsou zveřejněny rovněž na nástěnce školy v programu Bakaláři.

Žáci, kteří mají zájem o dokončení klasifikace za 1. pol. 2020/21, musí odevzdat písemnou žádost (ke stažení na www.stursovka.cz v záložce Škola – Dokumenty – Univerzální žádost).

Upozornění:

Podrobné informace k MZ jsou zveřejněny na www.stursovka.cz v záložce Pro žáky a zákonné zástupce - MZ, Informace z ředitelství.

Podrobné informace k ZZ budou zveřejněny na www.stursovka.cz v záložce Pro žáky a zákonné zástupce - ZZ, Informace z ředitelství do 15. 3. 2021.