Štursovka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení 2021/2022

ISIC na Štursovce

10.06.2020

Štursovka vydává pro stávající žáky a hlavně pro Vás, nové studenty naší školy, mezinárodní studentský průkaz ISIC.

Slouží nejen  pro vstup do školy a vyzvednutí obědu v naší jídelně, ale i pro slevy v dopravě, při nákupech, na vstupném atd.

Co musíte udělat?

· Do 20. 7. 2020 vyplnit formulář žádosti, který je dostupný v sekci Dokumenty - Formuláře ke stažení

· Novým studentům bude žádost zaslána e-mailem, pokud jej uvedli v přihlášce.

· Zaslat vyplněnou žádost společně s fotografií na palenikova@stursovka.cz

· Zaslat 290,- Kč na účet školy 27-4186310207/0100, variabilní symbol 44444 a do poznámky jméno budoucího studenta pro spárování plateb.

· Žádost můžete také přinést osobně na sekretariát školy s fotografií v elektronické podobě na USB klíči a zaplatit 290,- Kč

· Průkazy budou vydávány od 1. září 2020.