Ani kovid nás nezastavil: Ze Dne otevřených dveří jsme udělali Den otevřené obrazovky | MRKNĚTE NA TO >>
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Hygienická opatření pro maturitní a závěrečné zkoušky, jednotné přijímací zkoušky

18.05.2020

Hygienická opatření pro maturitní a závěrečné zkoušky, jednotné přijímací zkoušky

Pravidla pro žáky, kteří budou konat závěrečné, maturitní a přijímací zkoušky:

 • žáci se dostaví ke zkoušce včas – viz níže

 • žáci z rizikových skupin se mohou ke zkoušce dostavit o 30 minut dříve (tito žáci informují o skutečnosti, že patří do rizikové skupiny svého třídního učitele nejpozději do 27. 5. 2020; žáci, kteří budou konat JPZ a nejsou našimi žáky, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím e mailu na adresu palenikova@stursovka.cz do 3. 6. 2020)

 • žáci se nebudou shromažďovat před školou, budou dodržovat odstupy 2 m v souladu s mimořádnými opatřeními

 • vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, kteří budou konat zkoušky, nikoliv doprovázejícím osobám

 • žáci musí odevzdat řádně vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (dále jen ČP) – ke stažení zde

 • žáci, kteří budou konat JPZ a nejsou našimi žáky, vstupují do školy předním (hlavním) vchodem

 • žáci naší školy vstupují do školy bočním (zadním) vchodem

 • neplnoletí žáci musí mít podepsané ČP zákonným zástupcem

 • žáci si po vstupu do školy vydezinfikují ruce, toto provedou i před vstupem do určené učebny

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid 19 (kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, zvýšena teplota …) nebude vpuštěn do budovy

 • všichni žáci budou mít s sebou roušku, kterou budou používat ve společných prostorách školy (chodby, toalety)

 • během zkoušky žáci nemusí mít roušky nasazeny (uloží je do sáčku)

 • žáci používají toalety na těch patrech, ve kterých konají zkoušky; žáci se v jiných patrech pohybovat nebudou

 • během písemných zkoušek sedí žák v lavici po jednom – 1 žák – 1 lavice (vyučující určí zasedací pořádek s ohledem na žáky z rizikových skupin)

 • žáci budou používat pouze vlastní psací potřeby

 • žáci budou důsledně dodržovat pokyny vyučujících

Poznámka:

 • všechny učebny, plochy stolů a židlí budou dezinfikovány a učebny průběžně větrány

Upozornění pro žáky třídy VK2:

 • obhajoba maturitní práce se koná 28. 5. 2020 od 8.00 hodin – žáci odevzdají ČP před obhajobou, tj. 28. 5. 2020

Pokyny pro 1. 6. 2020

 • žáci se dostaví k písemné ZZ a didaktickému testu z matematiky (dále jen DT) nejpozději v 7.45 hodin

 • žáci se dostaví k DT z AJ nejpozději 20 minut před zahájením

Pokyny pro 2. 6. 2020

 • žáci se dostaví k DT z ČJ v nejpozději 7. 45 hodin

Pokyny pro 8. 6. 2020 – viz Pozvánky k JPZ