Ani kovid nás nezastavil: Ze Dne otevřených dveří jsme udělali Den otevřené obrazovky | MRKNĚTE NA TO >>
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Maturitní zkoušky jaro 2020

13.05.2020

Termíny maturitních zkoušek (dále jen MZ) proběhnou pro jednotlivé obory vzdělání
v následujících termínech:

Vlasová kosmetika VK2
maturitní práce s obhajobou 28. 5. 2020 od 8.00 hod.
ústní zkoušky 8. – 10. 6. 2020 od 8.00

Podnikání SD2 + SV3
písemná maturitní zkouška
z odborných předmětů 4. 6. 2020 od 8.00
ústní zkoušky 25., 26., 29., 30. 6. 2020 od 8.00

Gastronomie G4
praktická zkouška se bude konat náhradním způsobem tak, jak bylo zveřejněno na www.stursovka.cz dne 30. 4. 2020.
hodnocení praktické zkoušky proběhne 3. – 5 . června 2020
ústní zkoušky 11. – 12. 6. 2020 od 8.00

Didaktické testy se pro všechny maturanty budou konat 1. a 2. června 2020 dle pozvánek, které byly všem zaslány na mailové adresy dne 13. 5. 2020.
UPOZORNĚNÍ!! – vzhledem k nařízení Ministerstva zdravotnictví o hygienických opatřeních budou didaktické testy z uč. 50 přesunuty na uč. 26. Ostatní učebny platí podle údajů na pozvánkách. Seznamy žáků budou vyvěšeny při vstupu do školy na nástěnce a současně na dveřích jednotlivých učeben.

Všechny části MZ se budou konat v budově školy.