Ani kovid nás nezastavil: Ze Dne otevřených dveří jsme udělali Den otevřené obrazovky | MRKNĚTE NA TO >>
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Závěrečné zkoušky 2019/20

13.05.2020

Termíny závěrečných zkoušek (dále jen ZZ) 2019/20 pro písemnou a ústní část zůstávají beze změny a proběhnou v termínech, které byly zveřejněny dne 16. 12. 2019 na www.stursovka.cz. (v záložce Závěrečné zkoušky – Harmonogram ZZ)

Písemná část se bude konat 1. června 2020, zahájení bude v 8.00 hodin. Žáci se dostaví do určené učebny nejpozději v 7. 55 hodin (rozpis učeben pro jednotlivé obory bude zveřejněn na www.stursovka.cz v záložce Suplování) a budou důsledně dodržovat pokyny vyučujících a hygienická opatření v souvislosti s nákazou Covid 19.

Praktická část se bude konat náhradním způsobem tak, jak bylo zveřejněno na www.stursovka.cz dne 30. 4. 2020. Žáci odevzdají zadané úkoly nutné ke splnění praktické části ZZ do 26. května 2020 svým učitelům odborného výcviku, zadání je zcela v souladu s jednotným zadáním ZZ. Hodnocení praktické části proběhne ve dnech 3., 4. a 5. června 2020 – harmonogram bude opět zveřejněn na www. stursovka.cz v záložce Suplování.

Ústní část se bude konat v původních termínech zveřejněných 16. 12. 2020 (v záložce Závěrečné zkoušky – Harmonogram ZZ) a rozpis učeben bude zveřejněn na www.stursovka.cz v záložce Suplování.

Všechny části ZZ se budou konat v budově školy.