• Vlasová kosmetika

  Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem Kadeřník....
 • Operátor skladování

  Žáci oboru operátor skladování se uplatní jako odborníci s všeobecným a odborným přehledem v obchodní nebo výrobní s...
 • Podnikání – večerní

  Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem....
 • Podnikání – denní

  Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem....
 • Gastronomie

  Absolvent je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti v restauračním a hotelovém provozu. Základní dovedno...
 • Kuchař-číšník, zaměření kuchař

  Absolvent ovládá přípravu běžných pokrmů české i zahraniční kuchyně, kterou získává ve spolupráci se smluvními praco...
 • Kuchař-číšník, zaměření číšník

  Žáci oboru číšník po absolvování odborné praxe, kterou získají na smluvních pracovištích, zúročí své dovednosti v rů...
 • Kadeřník

  Absolvent se uplatní v povolání kadeřník, kde poskytuje profesionální kadeřnické služby ve středně velkých i malých ...
 • Prodavač smíšeného zboží

  Žáci si osvojují orientaci v marketingové sféře obchod, učí se konstruktivně řešit veškeré pracovní úkony. Absolvent...
 • Výrobce potravin, zaměření na výrobu cukrovinek

  Realizace odborného výcviku probíhá na smluvním pracovišti v závodě Zora...
 • Cukrář

  Žáci mají odborný výcvik ve školních odborných učebnách a na smluvních pracovištích. Jejich studium vyplňuje kreativ...
 • Pekař

  Vyrábí kompletní sortiment pekařských výrobků včetně jejich dohotovování...
 • Aranžér a propagační výtvarník

  Žáci si osvojují aranžérské dovednosti, není jim cizí tvůrčí a kreativní práce a počítačová grafika. Odbornou dovedn...
NAHORU