Absolvent je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti v restauračním a hotelovém provozu. Základní dovednosti žáci získávají ve školním gastronomickém provozu, navazující zkušenosti si osvojí 
na smluvních pracovištích. Se svými znalostmi nachází uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích a při výkonu povolání šéfkuchař, číšník – specialista a provozní.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Ukončování vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou z jazyka českého, cizího jazyka nebo matematiky a profilujících předmětů. Součástí ukončení studia je i praktická závěrečná zkouška z odborného výcviku. Praktická část zkoušky trvá dva dny a zahrnuje přípravu slavnostní tabule včetně legendy, složitý úkol a přípravu pokrmů včetně normování.

Metody a formy výuky

Praktické vyučování umožňuje žákům využít teoretické poznatky v praxi. Ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný a dokázal prakticky použít znalosti při plnění praktického úkolu.

Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění a upevňování pracovních návyků. Metody odborného výcviku jsou doplněny o exkurze a kurzy např. somelierský, baristický nebo barmanský kurz, které rozšiřují odborné dovednosti žáka.

Profil absolventa

Absolvent školního vzdělávacího programu Gastronomie nachází uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, např. v restauracích a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucí pozici jako šéf kuchař nebo číšník – specialista. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Dovednosti odborného charakteru:

  • Připravuje pracoviště na provoz
  • Upraví tabuli pro různé příležitosti
  • Zvládá sestavit menu podle gastronomických pravidel
  • Posoudí vlastnosti jednotlivých druhů potravin a nápojů
  • Orientuje se v technologických postupech přípravy jídel
  • Kontroluje kvalitu provedené práce
  • Stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • Délka studia 4 roky
  • Forma studia denní forma vzdělávání
  • Platnost 1. 9. 2016
NAHORU