Category

Nezařazené

Třídní schůzky

By | Nezařazené

Ředitelství školy oznamuje, že třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2018/19 se konají dne 13. listopadu 2018 v 16.30 hodin. Zasedání KRPŠ se koná ve 3. patře v učebně č. 3 v 16.00 hodin.

Olomoučtí studenti soutěží o titul Svačina roku

By | Nezařazené

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc se účastní 6. ročníku celostátní soutěže Svačina roku s Rio Mare. O titul letos bojuje rekordní počet škol i studentů. Na nejlepší čekají ceny v hodnotě 20 000 Kč a tuňákové produkty značky Rio Mare v hodnotě 25 000 Kč. I letos bude do hlasování zapojena veřejnost.  Odbornou porotu tvoří Mistr kuchař Vladimír Picka a šéfkuchaři Jiří Král a Vladislav Stuparič. Velké finále proběhne v pražském gastronomickém studiu Chefparade+ za moderace Markéty Hrubešové.

Do letošního již 6. ročníku soutěže Svačina roku s Rio Mare se zapojilo 141 studentů z celkem 43 odborných středních škol se zaměřením na gastronomii a stravovací služby. Úkolem mladých kuchařek a kuchařů je vymyslet a připravit moderní školní svačinu s využitím tuňákových výrobků Rio Mare nebo krémů Rio Mare Paté. Všechny tyto suroviny dostanou školy od pořadatelů zdarma.

Nově mohou studenti použít letošní tuňákové novinky Rio Mare Leggero a Rio Mare Natura vyráběné inovativní patentovanou technologií, jejímž výsledkem je obsah prvotřídního tuňáka bez zbytečného odkapávání olivového oleje nebo slaného nálevu,“ říká Jan Jedlička, marketingový manažer Bolton Czechia a předseda poroty pořadatele.

Odborným garantem a zároveň předsedou soutěže je Mistr kuchař Vladimír Picka. Dalšími členy odborné poroty jsou šéfkuchař restaurace Aureole, Jiří Král a šéfkuchař a majitel kulinářského studia Ateliér Culinary, Vladislav Stuparič. Druhou porotu tvoří zástupci pořadatele, které doplní Eva Ehrenbergerová, autorka food blogu Moje barevná kuchyně. Živým finále bude soutěžící provádět herečka, moderátorka a kuchařka Markéta Hrubešová.

Budoucí kuchařky a kuchaři soutěží o dárkové poukazy v hodnotě 20 000 Kč. Odborná porota vybere tři nejlepší svačiny.  Autor na prvním místě získá poukaz v hodnotě 7 000 Kč, autoři druhé a třetí nejlepší svačiny vyhrají poukazy v hodnotě 5 000 Kč a 3 000 Kč.  Pořadatelská porota udělí „Zvláštní cenu Rio Mare“ v hodnotě 5 000 Kč. I letos bude do hlasování zapojena veřejnost, která udělí „Cenu veřejnosti“. Hlasování proběhne na FB stránkách Rio Mare. Navíc všechny školy, ze kterých budou ocenění kuchařky a kuchaři, dostanou tuňákové produkty Rio Mare ve stejných hodnotách.

Soutěž je již tradičně dvoukolová. Autoři zdravé tuňákové svačiny musí poslat fotografie a popis receptu do 9. listopadu. Následně z došlých receptů odborná porota vybere 15 nejlepších, kteří postoupí do pražského finále, které se koná 4. prosince v gastronomickém studiu Chefparade+ v Holešovicích. Pořadatelem soutěže je společnost Bolton Czechia, která je výhradním českým distributorem tuňákových výrobků Rio Mare.

Kypr 2018

By | Nezařazené

Naše škola opět získala grant v programu Erasmus + a projekt s názvem „Barevná Evropa“ byl schválen. Stáž proběhne na podzim roku 2018  délce 3 týdnů, je určena žákům gastronomických oborů (kuchař, číšník, gastronomie) a cukrářského oboru. Žáci budou pracovat v restauračních provozech a cukrářské výrobně v přímořském letovisku v Larnace.  Součástí projektu je i dlouhodobá stáž pro studenta vlasové kosmetiky, který bude pracovat v kadeřnickém salonu.

Náklady spojené se stáží (letenky, transfery, MHD, ubytování, stravování, ISIC karty, pojištění apod.) budou hrazeny z grantu projektu a částečně z KRPŠ.

Mezinárodní stáže na Kypru se zúčastní 13 vybraných žáků naší školy, kteří byli vybráni na základě stanovených kritérií (žáci gastronomických oborů, žáci cukrářského oboru, žák oboru vlasová kosmetika, žáci s co nejmenšími výchovnými problémy, s dobrým prospěchem a chováním, se zájmem o stáž, ochotou naučit se nové technologické postupy, získat nové znalosti a osvojit si nové praktické dovednosti, věnovat čas jazykové a odborné přípravě v přípravných kurzech a v systému OLS).

Podmínky stáže:

 • vybraní účastníci musí absolvovat přípravné kurzy vždy po vyučování nebo po praxi (dle pokynů doprovodných osob), musí absolvovat jazykový kurz dle požadavků Národní agentury (OLS), vykonat testy v OLS (vstupní + výstupní)
 • musí mít vyřízený platný cestovní pas
 • musí důsledně dodržovat pokyny doprovodných osob

Vybraní účastníci:

VK1 Tomáš Filgas 

Č 2 Nicola Sittová, Šárka Přidalová

KU 2 Jaroslav Mádr, Jaroslav Holík

KU3 Libor Jančík

G 2 Natálie Kolková, Kateřina Veselá

G 3 Pavel Balcárek, Martin Rožek

G 4 Jakub Soušek

C 2 Miroslava Směšná, Tereza Zatloukalová

Slovensko 2018

By | Nezařazené

Naše škola opět získala grant v programu Erasmus + a projekt s názvem „Barevná Evropa“ byl schválen. Stáž proběhne v zimě roku 2019 (předběžně leden 2019) v délce 2 týdnů, je určena žákům kadeřnických oborů, kteří budou pracovat ve školním kadeřnictví v Košicích.

Náklady spojené se stáží (doprava, MHD, ubytování, stravování, ISIC karty, pojištění apod.) budou hrazeny z grantu projektu a částečně z KRPŠ.

Mezinárodní stáže na Slovensku se zúčastní 9 vybraných žáků naší školy.

Kritéria výběru:

 • žáci tříletého učebního oboru kadeřník – současný 2. a 3. ročník
 • žáci nástavbového studia oboru vlasová kosmetika – současný 1. a 2. ročník
 • žáci s dobrým prospěchem, zejména v odborném výcviku a odborných předmětech
 • žáci s co nejmenšími výchovnými problémy
 • žáci se zájmem o stáž, kteří se chtějí naučit nové technologické postupy, získat odborné znalosti a osvojit si praktické dovednosti
 • žáci, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas přípravě na stáž, která je nezbytnou podmínkou úspěšného zvládnutí pracovního programu

Podmínky stáže:

 • vybraní účastníci musí absolvovat přípravné kurzy vždy po vyučování nebo po praxi (dle pokynů doprovodných osob)
 • musí mít vyřízený platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz
 • musí důsledně dodržovat pokyny doprovodných osob

Zájemci o stáž se přihlásí u svých třídních učitelů nebo u p. Sedláčkové (kab. č. 54 –  1. patro) nebo u p. Herbrikové (kab. č. 5 – 3. patro), třídní učitelé vyberou vhodné kandidáty. Konečný výběr schválí ředitel školy po konzultacích s  p. Jaškovou, p. Kolářovou a učiteli odborného výcviku daných oborů.

Rámcový harmonogram celého projektu bude vyvěšen na nástěnce ve 2. patře vedle Žákovské knihovny. Podrobnější informace podají p. Sedláčková (sedlackova@stursovka.cz, 585 200 214, 774 707 432), p. Herbriková (herbikova@stursovka.cz, 585 200 231).

Zájezd do Vídně – 24. 11. 2018

By | Nezařazené

Zveme naše studenty, jejich příbuzné nebo kamarády
k vánoční prohlídce památek a trhů ve Vídni a k nakupování v oblíbeném Primarku.

Sraz účastníků: 6.30 hodin (před hlavním vchodem do školy), odjezd je v 6.40 hodin

Předpokládaný návrat: kolem 20.00 – 21.00 hod. – opět před školu

Cena: 440 Kč (v ceně je doprava a pojištění)

S sebou platný cestovní doklad (OP, pas), průkazka zdravotní pojišťovny, jídlo a pití na cestu

Program: Primark + nákupní centrum Gerasdorf, prohlídka pamětihodností rakouské metropole, vánoční trhy

Doprovod:
Z. Doleželová(dolezelova@stursovka.cz, 585 200 238),
S. Sedláčková (sedlackova@stursovka.cz, 585 200 214, 774 707 432)

Přihlášky si můžete vyzvednout od 17. 9. 2018 u p. Doleželové nebo Sedláčkové.

Upozornění pro žáky

By | Nezařazené

Žáci, kteří na konci školního roku 2017/18 neprospěli nebo byli nehodnoceni a budou vykonávat komisionální zkoušky a zkoušky v náhradním termínu (v termínech od 27. 8. 2018 od 10. 00 hodin do 31. 8. 2018)), se dostaví do kanceláře p. Cvrčkové (1. patro), kde si vyzvednou na jednotlivé dny protokoly o zkouškách a ke zkouškám se dostaví včas.

Každý z těchto žáků má na svém výpise z vysvědčení stanoveny konkrétní termíny zkoušek, které musí dodržet.

Žáci, kteří si výpisy 29. 6. 2018 nevyzvedli, mohou tak učinit v 1. patře v kanceláři p. Cvrčkové v úředních hodinách během prázdnin.

Komise pro jednotlivé předměty společně s učebnami a pokyny pro žáky budou vyvěšeny na nástěnce v  1. patře vedle suplování.