Category

Aktuality

Štursovka zase boduje

By | Aktuality

Lucka Přikrylová, žákyně 3. ročníku kadeřnického oboru, získala krásné 3. místo v odborné soutěži během stáže v 100CZK kadeřnictví. Gratulujeme a přejeme jí nejen hodně úspěchů v kadeřnické branži a osobním životě, ale ať si užije taky krepovačku a produkty vlasové kosmetiky, které získala. Protože součástí ocenění je i voucher na odborné školení, doufáme, že Lucka vycestuje do Polska a seminář úspěšně zvládne. 🙂

MAUTHAUSEN – 30. 4. 2019

By | Aktuality

SRAZ: 5.45 na Tržnice plocha, ODJEZD: 6.00 hod

S sebou: platný OP, kartičku pojištěnce, svačinu, pohodlnou obuv, 4€ na vstupné, kapesné

Předpokládaný návrat cca ve 20hod.

Vladislava Řihošková | tel. 605 566 665

TEREZÍN 12. – 13. září 2019

By | Aktuality

Dvoudenní exkurze do koncentračního tábora Terezín. Náplní exkurze je program pro studenty, který připravuje vzdělávací středisko památníku Terezín (prohlídka ghetta Terezín, Malé pevnosti), beseda s pamětníkem. Ve večerních hodinách prohlídka podzemních chodeb v Terezíně.

Náklady na exkurzi: 1050,- (v ceně doprava, ubytování, 2x teplé jídlo, beseda s pamětníkem, prohlídka podzemí)

Více informací a přihlášku na exkurzi u Mgr. Vladislavy Řihoškové, kab.č. 22 (3. patro)

Třídní schůzky

By | Aktuality

Ředitelství školy oznamuje, že třídní schůzky za 3. čtvrtletí školního roku 2018/19 se konají dne 16. dubna 2019 v 16.30 hodin. Zasedání KRPŠ se koná ve 3. patře v učebně č. 4 v 16.00 hodin.

Jarní Vídeň

By | Aktuality

Zveme všechny zájemce o cestování na zájezd do Vídně, který se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019.

Sraz účastníků 6.30 hodin (před hlavním vchodem do školy), odjezd v 6.40 hodin

Předpokládaný návrat kolem 20.00 – 21.00 hodin – opět před školu

Cena 450 Kč (v ceně je doprava a pojištění)

S sebou platný cestovní doklad (OP, pas), průkazka zdravotní pojišťovny, jídlo a pití na cestu

Program
– nákupní centrum G3 shopping Gerasdorf  (Primark)
– prohlídka pamětihodností rakouské metropole, rozchod v centru Vídně

Doprovod Z. Doleželová (dolezelova@stursovka.cz, 585 200 238), S. Sedláčková (sedlackova@stursovka.cz, 585 200 214, 774 707 432)

Přihlášky si vyzvedněte u p. Z. Doleželové (2. patro – kab. č. 29) nebo u p. S. Sedláčkové (1. patro – kab. ZŘ).

 

Těšíme se, že společně přivítáme jaro ve Vídni:).

Mauthausen – Rakousko

By | Aktuality

Wachau, město Krems
30. dubna 2019

Poznejte děsivou historii jednoho z největších nacistických táborů spolu s krásami města Krems

Mauthausen V Horním Rakousku je městečkem, jež se do paměti celé Evropy vrylo jako koncentrační tábor, první mimo vlastní území Německa.Mathausen tehdy patřil k nejhorším nacistickým likvidačním táborům, kde bylo zplynováno 4500 židů a dalších 110 000 vězňů zde zemřelo v nelidských podmínkách. Tábor byl osvobozen 5. května 1945 americkou armádou. Jeho velitel Franz Ziereis byl na útěku postřelen a na následky posléze zemřel.  Mathausen byl místem likvidace českých vlastenců a odbojářů, ale i přátel a pomocníků  legendární operace Anthropoid (provedli atentát na Heydricha). Prohlídka trvá 2 hodiny s průvodcem. Navštívíme bývalé plynové komory, krematoria, pitevny, schodiště smrti do kamenolomu. Při zpáteční cestě Rakouskem projedeme jedním z nejhezčích údolí Rakouska – Wachau podél řeky Dunaje, plném vinic, lesů, městeček. Následuje krátká zastávka v historickém pulsujícím městě Kremže (Krems), Je to kouzelné městečko ležící na Dunaji, které si zachovává historický ráz. Chlubí se pozdně gotickým kostelem Piaristenkirche, kostelem sv. Víta, který je nejstarším barokním kostelem v Rakousku, a rozlehlým hradem Gozzburgem z 13. století. Zachovalo si historické jádro z pěkných kamenných domů s barevnými fasádami.

Cena zájezdu:  730,- Kč zahrnuje: dopravu, průvodce, cestovní  pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje: vstup do koncentračního tábora cca 4Eura/ osobu

Více informací: rihoskova@stursovka.cz, tč. 605566665

Den otevřených dveří

By | Aktuality

Ředitelství školy oznamuje, že dne 5. února od 9.00 do 16.00 hodin proběhne Den otevřených dveří informativních charakteru. Zájemci o studium na naší škole jsou vítáni.

Štursovka slaví šedesátiny

By | Aktuality

Čas je neúprosný a měří všem stejně. Nám to uběhlo jako voda a slavíme šedesátileté výročí školy. Během let došlo ve škole k mnoha změnám.

Budova školy původně sloužila jako domov mládeže, posléze – v roce 1958 vznikla Učňovská škola. Měnily se také názvy školy, její provozovatelé a zřizovatelé – např. Severomoravské pekárny a cukrárny byly vystřídány Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem hospodářství. První maturitní zkoušky zde proběhly v roce 1978 a v roce 1984 bylo zavedeno studium při zaměstnání. V devadesátých letech se škola sloučila s Odborným učilištěm a Praktickou školou Tršice.

V roce 1991 získala škola právní subjektivitu a od roku 2001 je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, zřizovatelem školy je krajský úřad Olomouckého kraje.

Od 1. 9.2009 je novým názvem školy SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14.

V současné době je ředitelem školy PhDr. Ladislav Pochyla. Učitelé připravují žáky na praktická povolání ve tříletých učebních oborech – Kuchař-číšník, Pekař, Prodavač, Kadeřník, Aranžér, Operátor skladování, Výrobce potravin, Cukrář. Kromě učebních oborů máme i obory studijní – čtyřletý maturitní obor Gastronomie a nástavbové studium oboru Podnikání ve dvou formách – dvouleté denní a tříleté večerní a oboru Vlasová kosmetika.

Pro žáky organizujeme a připravujeme řadu odborných akcí, kurzů a přednášek, kromě těchto aktivit se žáci mají žáci možnost i kulturního a sportovního vyžití, škola nabízí florbalový a fotbalový kroužek, bowlingové turnaje, lyžařský výcvik, pedagogové zajišťují žákům různá divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, galerií a výstav. Žáci se zapojují do řady soutěží, ve kterých získávají vysoká ocenění (KALIBR CUP, KU Young Chef, Podbeskydský ještěr …)

Každoročně se zájemci mohou účastnit tematicky zaměřených tuzemských a zahraničních zájezdů – Praha, Terezín, Lidice, Osvětim, Vídeň.

Zřizovatel kladně hodnotí i naši spolupráci s hospodářskou komorou – zejména při závěrečných zkouškách, kdy jsou oceňování nejlepší žáci. Každoročně také získáváme Ocenění HK – Čestné uznání za výbornou úroveň praktické přípravy žáků.

Škola také získala ocenění Střední roku 2015 (2. místo) a je držitelem osmi Certifikátů v programu Leonardo da Vinci za kvalitní realizaci projektů.

Škola je velmi úspěšným předkladatelem projektů v programu Erasmus+, žáci mají možnost vycestovat na zahraniční stáže, získat nové odborné znalosti a praktické dovednosti. Škola je od roku 2017 rovněž držitelem certifikátu VET CHARTER.

Škola byla a je zapojená do dalších projektů, namátkou můžeme jmenovat např. Peníze školám (jazykové pobyty učitelů, příprava interaktivních materiálů pro výuku), Digitálně a interaktivně, Praxe pro život, Výuka nového tisíciletí, jsme také partnery jiných subjektů v projektech Zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji, Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Ekonomické procesy v podniku, partnery jsou různé typy středních škol v našem regionu (gymnázia, odborné školy a učiliště), úzce spolupracujeme např. s Církevním gymnáziem Německého řádu – výzvy 56, 57 – projekty Štursovka mluvící, Knihy a jazyky (jazykové kurzy učitelů, jod shadowing, čtenářské dílny), jsme aktivní také v projektech Avanti, Budování kapacit.

Snažíme se budovat školu otevřenou pro všechny zájemce o vzdělávání.

Přijďte se sami přesvědčit, zavzpomínat na staré časy, připomenout si dobu, kdy jste usedli v lavicích nebo za katedrou „Štursovky“

Vedení školy srdečně zve všechny na Den otevřených dveří 6. prosince 2018, kdy proběhne oslava výročí školy.

Jakub Březina na KU Young Chef 2018

By | Aktuality

Student naší školy, Jakub Březina se tento týden (3. – 8. září) účastní finálové soutěže KU Young Chef 2018.

Soutěž se koná v Praze a soutěžící budou hodnotit renomovaní kuchaři.

 

Jakub postoupil do finále ze druhého místa v jednom ze 4 nominačních týmů.

Přejeme mu hodně štěstí, průběh soutěže můžete sledovat na Facebooku Kulinářské umění.