Category

Aktuality

Den otevřených dveří

By | Aktuality

Ředitelství školy oznamuje, že dne 5. února od 9.00 do 16.00 hodin proběhne Den otevřených dveří informativních charakteru. Zájemci o studium na naší škole jsou vítáni.

Štursovka slaví šedesátiny

By | Aktuality

Čas je neúprosný a měří všem stejně. Nám to uběhlo jako voda a slavíme šedesátileté výročí školy. Během let došlo ve škole k mnoha změnám.

Budova školy původně sloužila jako domov mládeže, posléze – v roce 1958 vznikla Učňovská škola. Měnily se také názvy školy, její provozovatelé a zřizovatelé – např. Severomoravské pekárny a cukrárny byly vystřídány Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem hospodářství. První maturitní zkoušky zde proběhly v roce 1978 a v roce 1984 bylo zavedeno studium při zaměstnání. V devadesátých letech se škola sloučila s Odborným učilištěm a Praktickou školou Tršice.

V roce 1991 získala škola právní subjektivitu a od roku 2001 je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, zřizovatelem školy je krajský úřad Olomouckého kraje.

Od 1. 9.2009 je novým názvem školy SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14.

V současné době je ředitelem školy PhDr. Ladislav Pochyla. Učitelé připravují žáky na praktická povolání ve tříletých učebních oborech – Kuchař-číšník, Pekař, Prodavač, Kadeřník, Aranžér, Operátor skladování, Výrobce potravin, Cukrář. Kromě učebních oborů máme i obory studijní – čtyřletý maturitní obor Gastronomie a nástavbové studium oboru Podnikání ve dvou formách – dvouleté denní a tříleté večerní a oboru Vlasová kosmetika.

Pro žáky organizujeme a připravujeme řadu odborných akcí, kurzů a přednášek, kromě těchto aktivit se žáci mají žáci možnost i kulturního a sportovního vyžití, škola nabízí florbalový a fotbalový kroužek, bowlingové turnaje, lyžařský výcvik, pedagogové zajišťují žákům různá divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, galerií a výstav. Žáci se zapojují do řady soutěží, ve kterých získávají vysoká ocenění (KALIBR CUP, KU Young Chef, Podbeskydský ještěr …)

Každoročně se zájemci mohou účastnit tematicky zaměřených tuzemských a zahraničních zájezdů – Praha, Terezín, Lidice, Osvětim, Vídeň.

Zřizovatel kladně hodnotí i naši spolupráci s hospodářskou komorou – zejména při závěrečných zkouškách, kdy jsou oceňování nejlepší žáci. Každoročně také získáváme Ocenění HK – Čestné uznání za výbornou úroveň praktické přípravy žáků.

Škola také získala ocenění Střední roku 2015 (2. místo) a je držitelem osmi Certifikátů v programu Leonardo da Vinci za kvalitní realizaci projektů.

Škola je velmi úspěšným předkladatelem projektů v programu Erasmus+, žáci mají možnost vycestovat na zahraniční stáže, získat nové odborné znalosti a praktické dovednosti. Škola je od roku 2017 rovněž držitelem certifikátu VET CHARTER.

Škola byla a je zapojená do dalších projektů, namátkou můžeme jmenovat např. Peníze školám (jazykové pobyty učitelů, příprava interaktivních materiálů pro výuku), Digitálně a interaktivně, Praxe pro život, Výuka nového tisíciletí, jsme také partnery jiných subjektů v projektech Zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji, Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Ekonomické procesy v podniku, partnery jsou různé typy středních škol v našem regionu (gymnázia, odborné školy a učiliště), úzce spolupracujeme např. s Církevním gymnáziem Německého řádu – výzvy 56, 57 – projekty Štursovka mluvící, Knihy a jazyky (jazykové kurzy učitelů, jod shadowing, čtenářské dílny), jsme aktivní také v projektech Avanti, Budování kapacit.

Snažíme se budovat školu otevřenou pro všechny zájemce o vzdělávání.

Přijďte se sami přesvědčit, zavzpomínat na staré časy, připomenout si dobu, kdy jste usedli v lavicích nebo za katedrou „Štursovky“

Vedení školy srdečně zve všechny na Den otevřených dveří 6. prosince 2018, kdy proběhne oslava výročí školy.

Jakub Březina na KU Young Chef 2018

By | Aktuality

Student naší školy, Jakub Březina se tento týden (3. – 8. září) účastní finálové soutěže KU Young Chef 2018.

Soutěž se koná v Praze a soutěžící budou hodnotit renomovaní kuchaři.

 

Jakub postoupil do finále ze druhého místa v jednom ze 4 nominačních týmů.

Přejeme mu hodně štěstí, průběh soutěže můžete sledovat na Facebooku Kulinářské umění.

TEREZÍN 6. – 7. září 2018

By | Aktuality

Dvoudenní exkurze do koncentračního tábora Terezín. Náplní exkurze je program pro studenty, který připravuje vzdělávací středisko památníku Terezín (prohlídka ghetta Terezín, Malé pevnosti), beseda s pamětníkem. Ve večerních hodinách prohlídka podzemních chodeb v Terezíně.

Náklady na exkurzi: 1050,- (v ceně doprava, ubytování, 2x teplé jídlo, beseda s pamětníkem, prohlídka podzemí)

Více informací a přihlášku na exkurzi u Mgr. Vladislavi Řihoškové, kab.č. 22 (3. patro)

Volné dny

By | Aktuality

Vedení školy vyhlašuje volné dny pro všechny žáky školy (týká se teoretické i praktické výuky) na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018.

Testování PISA

By | Aktuality

Ředitelství školy oznamuje, že ve dnech 26. 3. a 3. 4. 2018 proběhne mezinárodní šetření PISA – testování gramotnosti vybraných žáků 1. ročníků tříletých učebních oborů.

Upozornění pro žáky, kteří budou konat závěrečné zkoušky v měsíci červnu 2018

By | Aktuality

Závěrečné zkoušky
Ředitelství školy sděluje všem žákům, kteří budou vykonávat závěrečné zkoušky v řádném termínu v měsíci červnu 2018, že k jejich vykonání stanovil ředitel školy podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., § 2, odst. 5 následující termíny:

Červen 2018:
Písemná závěrečná zkouška – 1. 6. 2018 v 8.00 hodin
Praktická závěrečná zkouška – 4. – 15. 6. 2018
Ústní závěrečná zkouška – 14. – 26. 6. 2018

KU3. – Kuchař – Mgr. Olga Hrabalová – Mgr. Lenka Pospíšilová – SŠ, ZŠ a MŠ Vejdovského
PZZ: 4. – 11. 6. 2018
SV: 13., 14., 15., 18. 6. 2018
ÚZZ: 19., 20. 6. 2018

KU3. – Číšník – Mgr. Olga Hrabalová – Mgr. Alena Blažková – Přerov – Šířava
PZZ: 4. – 8. 6. 2018
SV: 12., 13., 14., 15. 6. 2018
ÚZZ: 18. 6. 2018

AR3. – Aranžér – Mgr. Rita Dlabalová – Mgr. Eleonora Dobrovická – Přerov – Šířava
PZZ: 4. – 6. 6. 2018
SV: 11., 12., 13., 14. 6. 2018
ÚZZ: 15. 6. 2018

AR3. – Výrobce potravin – Mgr. Rita Dlabalová – Bc. Petra Vránová – Přerov – Šířava
PZZ: 4. – 6. 6. 2018
SV: 8., 11., 12., 13. 6. 2018
ÚZZ: 14. 6. 2018

C3. – Cukrář – Ing. et Mgr. Iveta Smolková – Bc. Petra Vránová – Přerov – Šířava
PZZ: 4. – 12. 6. 2018
SV: 15., 18., 19., 20. 6. 2018
ÚZZ: 21., 22. 6. 2018

C3. – Operátor skladování – Ing. et Mgr. Iveta Smolková – Bc. Ilona Svobodová – Přerov – Šířava
PZZ: 11. – 12. 6. 2018
SV: 18., 19., 20., 21. 6. 2018
ÚZZ: 22. 6. 2018

KD3. – Kadeřník – Mgr. Guziková Sedláčková Sylva – Monika Kunderová – Přerov – Šířava
PZZ: 11. – 15. 6. 2018
SV: 19., 20., 21., 22. 6. 2018
ÚZZ: 25., 26. 6. 2018

V Olomouci 12. ledna 2018

Školní ples

By | Aktuality

Vedení školy zve všechny, kteří se rádi baví a tančí, na Školní ples, který se uskuteční dne 17. února 2018 v prostorách Slovanského domu.

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina L.I.F., občerstvení lze zakoupit v bufetu Slovanského domu, stejně tak i nápoje – míšené drinky, pivo, víno. Bude připravena ochutnávka výrobků našich žáků oborů Kuchař-číšník, Gastronomie a Cukrář.

Vstupenky v ceně 250 Kč se prodávají (od 4. ledna 2018) ve škole v žákovské knihovně – 2. patro u p. Sedláčkové.

Pro veřejnost bude sál otevřen od 18.45 hodin. Slavnostní zahájení plesu je plánováno na 19.30 hodin.