All Posts By

hryzalek

Učíme se v Košicích

By | Uplynulé akce

V lednu 2019 se skupina žáků vypravila do slovenských Košic. V rámci projektu Barevná Evropa v programu Erasmus+ byly naplánovány dva běhy. Prvním během byla stáž na Kypru a druhým během byla právě zmiňovaná stáž pro studenty kadeřnických oborů v partnerské škole v Košicích.

Studentky pracovaly ve školním kadeřnictví, kde upravovaly vlasy do požadovaných účesů, zaměřily se na koktejlové a denní účesy. Učily se různé techniky foukání, natáčení a kulmování. Některé si zkoušely techniky zaplétání a splétání vlasů. Holky se vrátily nadšené, přivezly si nejen zážitky, ale i spoustu nových módních modelů a drobností.

Kromě nakupování navštívily taky zoologickou zahradu s komentovanou prohlídkou, vyrazily si odpočinout do wellness centra a zaplavaly si v místním bazénu. Společně taky oslavily narozeniny jedné ze stážistek.

Do projektu byly zapojeny i dvě učitelky, které měly vlastní pracovní program, pracovaly ve školním kadeřnictví, stínovaly aktivity v praktické i teoretické výuce, účastnily se společně s dalšími pedagogy slovenské školy seminářů ve Vogue Acadamy.

Velkým zážitkem byla pro všechny účastníky návštěva kadeřnického salonu, jehož majitelem je Lukáš Očenáš, který je několikanásobným mistrem Evropy a dvojnásobným mistrem světa v účesové tvorbě. Jeho salon opravdu nádherný, používaná kosmetika a služby jsou na špičkové úrovni.

Součástí programu byly i zmiňované semináře, z nichž největší úspěch zaznamenal seminář věnovaný diagnostice vlasů. Holky poprvé viděly mikrokameru Kerastese a mohly si ji vyzkoušet.

Stáž byla velmi dobře hodnocena oběma organizacemi i samotnými stážisty.

Na jaře 2019 přivítá naše škola slovenské studentky se svými učiteli, jejich pohostinnost jim tudíž můžeme oplatit. Doufáme, že česká kuchyně bude chutnat našim partnerům stejně, jako slovenské halušky chutnaly nám.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Jarní Vídeň

By | Aktuality

Zveme všechny zájemce o cestování na zájezd do Vídně, který se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019.

Sraz účastníků 6.30 hodin (před hlavním vchodem do školy), odjezd v 6.40 hodin

Předpokládaný návrat kolem 20.00 – 21.00 hodin – opět před školu

Cena 450 Kč (v ceně je doprava a pojištění)

S sebou platný cestovní doklad (OP, pas), průkazka zdravotní pojišťovny, jídlo a pití na cestu

Program
– nákupní centrum G3 shopping Gerasdorf  (Primark)
– prohlídka pamětihodností rakouské metropole, rozchod v centru Vídně

Doprovod Z. Doleželová (dolezelova@stursovka.cz, 585 200 238), S. Sedláčková (sedlackova@stursovka.cz, 585 200 214, 774 707 432)

Přihlášky si vyzvedněte u p. Z. Doleželové (2. patro – kab. č. 29) nebo u p. S. Sedláčkové (1. patro – kab. ZŘ).

 

Těšíme se, že společně přivítáme jaro ve Vídni:).

Mauthausen – Rakousko

By | Aktuality

Wachau, město Krems
30. dubna 2019

Poznejte děsivou historii jednoho z největších nacistických táborů spolu s krásami města Krems

Mauthausen V Horním Rakousku je městečkem, jež se do paměti celé Evropy vrylo jako koncentrační tábor, první mimo vlastní území Německa.Mathausen tehdy patřil k nejhorším nacistickým likvidačním táborům, kde bylo zplynováno 4500 židů a dalších 110 000 vězňů zde zemřelo v nelidských podmínkách. Tábor byl osvobozen 5. května 1945 americkou armádou. Jeho velitel Franz Ziereis byl na útěku postřelen a na následky posléze zemřel.  Mathausen byl místem likvidace českých vlastenců a odbojářů, ale i přátel a pomocníků  legendární operace Anthropoid (provedli atentát na Heydricha). Prohlídka trvá 2 hodiny s průvodcem. Navštívíme bývalé plynové komory, krematoria, pitevny, schodiště smrti do kamenolomu. Při zpáteční cestě Rakouskem projedeme jedním z nejhezčích údolí Rakouska – Wachau podél řeky Dunaje, plném vinic, lesů, městeček. Následuje krátká zastávka v historickém pulsujícím městě Kremže (Krems), Je to kouzelné městečko ležící na Dunaji, které si zachovává historický ráz. Chlubí se pozdně gotickým kostelem Piaristenkirche, kostelem sv. Víta, který je nejstarším barokním kostelem v Rakousku, a rozlehlým hradem Gozzburgem z 13. století. Zachovalo si historické jádro z pěkných kamenných domů s barevnými fasádami.

Cena zájezdu:  730,- Kč zahrnuje: dopravu, průvodce, cestovní  pojištění

Cena zájezdu nezahrnuje: vstup do koncentračního tábora cca 4Eura/ osobu

Více informací: rihoskova@stursovka.cz, tč. 605566665

Kurz studené kuchyně na Clarionu

By | Uplynulé akce

Ve dnech 10.- 11.1.2019 se konal na hotelu Clarion kurz studené kuchyně.

Účastníci se seznámili s novými trendy v gastronomii a využitím levných potravin beze zbytku.

Toto téma je velice aktuální, obzvlášť, když vidíme plýtvání potravinami v každodenním životě.

Termíny zkoušek v náhradním termínu za 1. pol. 2018/19

By | Nezařazené

Pokud je žák neklasifikován z  1 – 2 předmětů, je termín jeho doklasifikování stanoven do 28. 2. 2019 – týká se předmětů teoretického vyučování (neplatí pro OV).

Pokud je žák neklasifikován z  3 a více předmětů, je termín jeho doklasifikování stanoven do 29. 3. 2019.

Termíny pro doklasifikování z TV: 7. 2. 2019, 14. 2. 2019 – od 14.30 hodin

Požadavky – viz nástěnka TV

Žáci mohou termín zvolit, ale zvolený termín nesmí v žádném případě narušit výuku v OV.

Termíny pro doklasifikování z OV: od 18. 2. 2019

Informace podá UOV p. L. Jašková – jaskova@stursovka.cz, 585 200 225

Den otevřených dveří

By | Aktuality

Ředitelství školy oznamuje, že dne 5. února od 9.00 do 16.00 hodin proběhne Den otevřených dveří informativních charakteru. Zájemci o studium na naší škole jsou vítáni.

Barmanský kurz

By | Kurzy

V týdnu od 18. do 22. února 2019 se ve škole uskuteční barmanský kurz pod vedením Jaroslava Labounka a Evy Hlaviznové. Zájemci o kurz se mohou informovat u O. Hrabalové (2. poschodí, kabinet č. 37; hrabalova@stursovka.cz).

[Foto] Job shadowing na Kypru

By | Uplynulé akce

V rámci programu Erasmus+ (projekt Barevná Evropa) vycestovala Bc. Miroslava Kolářová na týdenní stáž do kyperské Larnacy. Během pobytu se zaměřila především na aktivity spojené s job shadowing v hodinách teoretické a praktické výuky v partnerské škole. Ocenila vhodné motivační metody, které učitelé aplikují, přátelskou atmosféru ve třídách, kdy žáci aktivně komunikovali s učiteli. Součástí pracovního programu byl i workshop na pracovišti odborného výcviku, kdy si vyzkoušela náročnou přípravu kyperského pečiva.

Paní Kolářová se zajímala rovněž o pracovní podmínky žáků na pracovištích odborného výcviku, délku pracovní doby, srovnávala učební plány, resp. obsah tematických plánů zapojených škol.

Stáž byla hodnocena kladně ze strany obou organizací, oba partneři se domluvili na rozvíjení spolupráce i v následujících letech. Vedení přijímající organizace ocenilo zejména aktivní přístup stážistky k zadávaným úkolům, zájem o propojení teorie s praxí, o spolupráci školy se sociálními partnery.