Třídní schůzky

By | Nezařazené

Ředitelství školy oznamuje, že třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2018/19 se konají dne 13. listopadu 2018 v 16.30 hodin. Zasedání KRPŠ se koná ve 3. patře v učebně č. 3 v 16.00 hodin.

Štursovka slaví šedesátiny

By | Aktuality

Čas je neúprosný a měří všem stejně. Nám to uběhlo jako voda a slavíme šedesátileté výročí školy. Během let došlo ve škole k mnoha změnám.

Budova školy původně sloužila jako domov mládeže, posléze – v roce 1958 vznikla Učňovská škola. Měnily se také názvy školy, její provozovatelé a zřizovatelé – např. Severomoravské pekárny a cukrárny byly vystřídány Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem hospodářství. První maturitní zkoušky zde proběhly v roce 1978 a v roce 1984 bylo zavedeno studium při zaměstnání. V devadesátých letech se škola sloučila s Odborným učilištěm a Praktickou školou Tršice.

V roce 1991 získala škola právní subjektivitu a od roku 2001 je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, zřizovatelem školy je krajský úřad Olomouckého kraje.

Od 1. 9.2009 je novým názvem školy SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14.

V současné době je ředitelem školy PhDr. Ladislav Pochyla. Učitelé připravují žáky na praktická povolání ve tříletých učebních oborech – Kuchař-číšník, Pekař, Prodavač, Kadeřník, Aranžér, Operátor skladování, Výrobce potravin, Cukrář. Kromě učebních oborů máme i obory studijní – čtyřletý maturitní obor Gastronomie a nástavbové studium oboru Podnikání ve dvou formách – dvouleté denní a tříleté večerní a oboru Vlasová kosmetika.

Pro žáky organizujeme a připravujeme řadu odborných akcí, kurzů a přednášek, kromě těchto aktivit se žáci mají žáci možnost i kulturního a sportovního vyžití, škola nabízí florbalový a fotbalový kroužek, bowlingové turnaje, lyžařský výcvik, pedagogové zajišťují žákům různá divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, galerií a výstav. Žáci se zapojují do řady soutěží, ve kterých získávají vysoká ocenění (KALIBR CUP, KU Young Chef, Podbeskydský ještěr …)

Každoročně se zájemci mohou účastnit tematicky zaměřených tuzemských a zahraničních zájezdů – Praha, Terezín, Lidice, Osvětim, Vídeň.

Zřizovatel kladně hodnotí i naši spolupráci s hospodářskou komorou – zejména při závěrečných zkouškách, kdy jsou oceňování nejlepší žáci. Každoročně také získáváme Ocenění HK – Čestné uznání za výbornou úroveň praktické přípravy žáků.

Škola také získala ocenění Střední roku 2015 (2. místo) a je držitelem osmi Certifikátů v programu Leonardo da Vinci za kvalitní realizaci projektů.

Škola je velmi úspěšným předkladatelem projektů v programu Erasmus+, žáci mají možnost vycestovat na zahraniční stáže, získat nové odborné znalosti a praktické dovednosti. Škola je od roku 2017 rovněž držitelem certifikátu VET CHARTER.

Škola byla a je zapojená do dalších projektů, namátkou můžeme jmenovat např. Peníze školám (jazykové pobyty učitelů, příprava interaktivních materiálů pro výuku), Digitálně a interaktivně, Praxe pro život, Výuka nového tisíciletí, jsme také partnery jiných subjektů v projektech Zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji, Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Ekonomické procesy v podniku, partnery jsou různé typy středních škol v našem regionu (gymnázia, odborné školy a učiliště), úzce spolupracujeme např. s Církevním gymnáziem Německého řádu – výzvy 56, 57 – projekty Štursovka mluvící, Knihy a jazyky (jazykové kurzy učitelů, jod shadowing, čtenářské dílny), jsme aktivní také v projektech Avanti, Budování kapacit.

Snažíme se budovat školu otevřenou pro všechny zájemce o vzdělávání.

Přijďte se sami přesvědčit, zavzpomínat na staré časy, připomenout si dobu, kdy jste usedli v lavicích nebo za katedrou „Štursovky“

Vedení školy srdečně zve všechny na Den otevřených dveří 6. prosince 2018, kdy proběhne oslava výročí školy.

EUROSKILLS v Budapešti

By | Uplynulé akce

Každé dva roky se koná mezinárodní soutěž odborných dovedností EUROSKILLS.  Letošní ročník se pořádal v Maďarsku a této akce se zúčastnilo 6 pedagogů z celé ČR společně s pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání. Mezi zástupci středních škol nechyběla učitelka naší školy Mgr. Miroslava Konečná, která strávila nezapomenutelné tři dny přímo v centru dění. Kromě ochutnávky maďarské kuchyně zaměřila svou pozornost  především na soutěž kadeřníků. Ocenila kreativitu žáků, kteří dokázali  perfektně sladit barvy účesů, rozvrhnout si práci, aby vše stihli včas.

Celou akci lze vnímat jako jedinečnou příležitost pro studenty, kteří mají šanci vyzkoušet si práci pod tlakem před obrovským publikem. O tom, že je soutěž opravdu prestižní záležitost, svědčí mimo jiné i počet soutěžích, který byl letos rekordní – zhruba 400 účastníků ze 27 zemí předvedlo svůj talent a odborné dovednosti. Nezbytnou podmínkou soutěže je také komunikace v angličtině, která je oficiálním jazykem.

Další EUROSKILLS se uskuteční v roce 2020 v rakouském Grazu.

 

 

 

Olomoučtí studenti soutěží o titul Svačina roku

By | Nezařazené

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc se účastní 6. ročníku celostátní soutěže Svačina roku s Rio Mare. O titul letos bojuje rekordní počet škol i studentů. Na nejlepší čekají ceny v hodnotě 20 000 Kč a tuňákové produkty značky Rio Mare v hodnotě 25 000 Kč. I letos bude do hlasování zapojena veřejnost.  Odbornou porotu tvoří Mistr kuchař Vladimír Picka a šéfkuchaři Jiří Král a Vladislav Stuparič. Velké finále proběhne v pražském gastronomickém studiu Chefparade+ za moderace Markéty Hrubešové.

Do letošního již 6. ročníku soutěže Svačina roku s Rio Mare se zapojilo 141 studentů z celkem 43 odborných středních škol se zaměřením na gastronomii a stravovací služby. Úkolem mladých kuchařek a kuchařů je vymyslet a připravit moderní školní svačinu s využitím tuňákových výrobků Rio Mare nebo krémů Rio Mare Paté. Všechny tyto suroviny dostanou školy od pořadatelů zdarma.

Nově mohou studenti použít letošní tuňákové novinky Rio Mare Leggero a Rio Mare Natura vyráběné inovativní patentovanou technologií, jejímž výsledkem je obsah prvotřídního tuňáka bez zbytečného odkapávání olivového oleje nebo slaného nálevu,“ říká Jan Jedlička, marketingový manažer Bolton Czechia a předseda poroty pořadatele.

Odborným garantem a zároveň předsedou soutěže je Mistr kuchař Vladimír Picka. Dalšími členy odborné poroty jsou šéfkuchař restaurace Aureole, Jiří Král a šéfkuchař a majitel kulinářského studia Ateliér Culinary, Vladislav Stuparič. Druhou porotu tvoří zástupci pořadatele, které doplní Eva Ehrenbergerová, autorka food blogu Moje barevná kuchyně. Živým finále bude soutěžící provádět herečka, moderátorka a kuchařka Markéta Hrubešová.

Budoucí kuchařky a kuchaři soutěží o dárkové poukazy v hodnotě 20 000 Kč. Odborná porota vybere tři nejlepší svačiny.  Autor na prvním místě získá poukaz v hodnotě 7 000 Kč, autoři druhé a třetí nejlepší svačiny vyhrají poukazy v hodnotě 5 000 Kč a 3 000 Kč.  Pořadatelská porota udělí „Zvláštní cenu Rio Mare“ v hodnotě 5 000 Kč. I letos bude do hlasování zapojena veřejnost, která udělí „Cenu veřejnosti“. Hlasování proběhne na FB stránkách Rio Mare. Navíc všechny školy, ze kterých budou ocenění kuchařky a kuchaři, dostanou tuňákové produkty Rio Mare ve stejných hodnotách.

Soutěž je již tradičně dvoukolová. Autoři zdravé tuňákové svačiny musí poslat fotografie a popis receptu do 9. listopadu. Následně z došlých receptů odborná porota vybere 15 nejlepších, kteří postoupí do pražského finále, které se koná 4. prosince v gastronomickém studiu Chefparade+ v Holešovicích. Pořadatelem soutěže je společnost Bolton Czechia, která je výhradním českým distributorem tuňákových výrobků Rio Mare.

Kypr 2018

By | Nezařazené

Naše škola opět získala grant v programu Erasmus + a projekt s názvem „Barevná Evropa“ byl schválen. Stáž proběhne na podzim roku 2018  délce 3 týdnů, je určena žákům gastronomických oborů (kuchař, číšník, gastronomie) a cukrářského oboru. Žáci budou pracovat v restauračních provozech a cukrářské výrobně v přímořském letovisku v Larnace.  Součástí projektu je i dlouhodobá stáž pro studenta vlasové kosmetiky, který bude pracovat v kadeřnickém salonu.

Náklady spojené se stáží (letenky, transfery, MHD, ubytování, stravování, ISIC karty, pojištění apod.) budou hrazeny z grantu projektu a částečně z KRPŠ.

Mezinárodní stáže na Kypru se zúčastní 13 vybraných žáků naší školy, kteří byli vybráni na základě stanovených kritérií (žáci gastronomických oborů, žáci cukrářského oboru, žák oboru vlasová kosmetika, žáci s co nejmenšími výchovnými problémy, s dobrým prospěchem a chováním, se zájmem o stáž, ochotou naučit se nové technologické postupy, získat nové znalosti a osvojit si nové praktické dovednosti, věnovat čas jazykové a odborné přípravě v přípravných kurzech a v systému OLS).

Podmínky stáže:

 • vybraní účastníci musí absolvovat přípravné kurzy vždy po vyučování nebo po praxi (dle pokynů doprovodných osob), musí absolvovat jazykový kurz dle požadavků Národní agentury (OLS), vykonat testy v OLS (vstupní + výstupní)
 • musí mít vyřízený platný cestovní pas
 • musí důsledně dodržovat pokyny doprovodných osob

Vybraní účastníci:

VK1 Tomáš Filgas 

Č 2 Nicola Sittová, Šárka Přidalová

KU 2 Jaroslav Mádr, Jaroslav Holík

KU3 Libor Jančík

G 2 Natálie Kolková, Kateřina Veselá

G 3 Pavel Balcárek, Martin Rožek

G 4 Jakub Soušek

C 2 Miroslava Směšná, Tereza Zatloukalová

Slovensko 2018

By | Nezařazené

Naše škola opět získala grant v programu Erasmus + a projekt s názvem „Barevná Evropa“ byl schválen. Stáž proběhne v zimě roku 2019 (předběžně leden 2019) v délce 2 týdnů, je určena žákům kadeřnických oborů, kteří budou pracovat ve školním kadeřnictví v Košicích.

Náklady spojené se stáží (doprava, MHD, ubytování, stravování, ISIC karty, pojištění apod.) budou hrazeny z grantu projektu a částečně z KRPŠ.

Mezinárodní stáže na Slovensku se zúčastní 9 vybraných žáků naší školy.

Kritéria výběru:

 • žáci tříletého učebního oboru kadeřník – současný 2. a 3. ročník
 • žáci nástavbového studia oboru vlasová kosmetika – současný 1. a 2. ročník
 • žáci s dobrým prospěchem, zejména v odborném výcviku a odborných předmětech
 • žáci s co nejmenšími výchovnými problémy
 • žáci se zájmem o stáž, kteří se chtějí naučit nové technologické postupy, získat odborné znalosti a osvojit si praktické dovednosti
 • žáci, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas přípravě na stáž, která je nezbytnou podmínkou úspěšného zvládnutí pracovního programu

Podmínky stáže:

 • vybraní účastníci musí absolvovat přípravné kurzy vždy po vyučování nebo po praxi (dle pokynů doprovodných osob)
 • musí mít vyřízený platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz
 • musí důsledně dodržovat pokyny doprovodných osob

Zájemci o stáž se přihlásí u svých třídních učitelů nebo u p. Sedláčkové (kab. č. 54 –  1. patro) nebo u p. Herbrikové (kab. č. 5 – 3. patro), třídní učitelé vyberou vhodné kandidáty. Konečný výběr schválí ředitel školy po konzultacích s  p. Jaškovou, p. Kolářovou a učiteli odborného výcviku daných oborů.

Rámcový harmonogram celého projektu bude vyvěšen na nástěnce ve 2. patře vedle Žákovské knihovny. Podrobnější informace podají p. Sedláčková (sedlackova@stursovka.cz, 585 200 214, 774 707 432), p. Herbriková (herbikova@stursovka.cz, 585 200 231).

Finále KU Young Chef 2018

By | Uplynulé akce

Náš žák Jakub Březina, o kterém jsme Vám na začátku září psali, na celkové vítězství v soutěži kulinářského umění KU Young Chef 2018 nedosáhl. V týmovém vaření s profi coachem Zdeňkem Křížem ale obsadil 2. místo! VELKÁ GRATULACE!!

Dle slov Jakuba si finálový den užil s ostatními soutěžícími náramně. Nová přátelství, zkušenosti, inspirace v gastronomii a také pracovní příležitosti.

Zájezd do Vídně – 24. 11. 2018

By | Nezařazené

Zveme naše studenty, jejich příbuzné nebo kamarády
k vánoční prohlídce památek a trhů ve Vídni a k nakupování v oblíbeném Primarku.

Sraz účastníků: 6.30 hodin (před hlavním vchodem do školy), odjezd je v 6.40 hodin

Předpokládaný návrat: kolem 20.00 – 21.00 hod. – opět před školu

Cena: 440 Kč (v ceně je doprava a pojištění)

S sebou platný cestovní doklad (OP, pas), průkazka zdravotní pojišťovny, jídlo a pití na cestu

Program: Primark + nákupní centrum Gerasdorf, prohlídka pamětihodností rakouské metropole, vánoční trhy

Doprovod:
Z. Doleželová(dolezelova@stursovka.cz, 585 200 238),
S. Sedláčková (sedlackova@stursovka.cz, 585 200 214, 774 707 432)

Přihlášky si můžete vyzvednout od 17. 9. 2018 u p. Doleželové nebo Sedláčkové.