Zahraniční stáže v roce 2019

By 24.5.2019Aktuality

Štursovka opět získala grant v programu Erasmus+. Žáci se tedy mohou účastnit stáží na Kypru a Slovensku.

Stáž na Kypru proběhne na podzim 2019 (předpokládaný termín říjen) v délce 3 týdnů. Je určena pro žáky gastronomických oborů (obory kuchař, číšník, gastronomie, cukrář). Dlouhodobá stáž v délce 3 měsíců je určena pro studenta oboru vlasová kosmetika.

Stáž na Slovensku proběhne v lednu 2020 v délce 2 týdnů. Tato aktivita je určena pro žáky kadeřnických oborů (kadeřník, vlasová kosmetika).

Stáží se budou účastnit doprovodné osoby.

Zájemci o stáž se přihlásí u p. Sedláčkové (kab. č. 54 – 1. patro) nebo u p. Herbrikové (kab. č. 5 – 3. patro). Účast na stáži není nároková! Ze zájemců budou vybráni žáci, kteří splňují následující kritéria (současně musí být dodržen požadavek partnerských organizací na určitý počet hochů a dívek).

Zájemci o stáž na Kypr se musí nahlásit nejpozději do 10. 6. 2019. Zájemci o stáž na Slovensko se přihlásí nejpozději do 20. 11. 2019.

Kritéria výběru:

Kypr (Larnaca)

 • žáci tříletých učebních oborů (KU, Č, C) – budoucí 2., 3. ročník
 • žáci maturitního oboru gastronomie – budoucí 2., 3., 4. ročník
 • 1 žák maturitního oboru vlasová kosmetika (dlouhodobá stáž) – budoucí 2. ročník
 • zájem o stáž, ochota zdokonalit se v pracovních dovednostech
 • základní komunikativní dovednosti v angličtině
 • absolvování povinných kurzů – angličtina, kulturní odborná příprava – ve škole, vždy po vyučování
 • absolvování jazykových testů v systému online jazykové podpory (vstupní, výstupní testy)
 • plnění úkolů v systému online jazykové podpory
 • zpracování samostatné odborné práce na zadané téma
 • zpracování závěrečné zprávy
 • slušné chování
 • bezproblémový prospěch
 • aktivní vystupování
 • důsledné dodržování pokynů odpovědných osob

Slovensko (Košice)

 • žáci tříletého učebního oboru kadeřník – budoucí 2. a 3. ročníky
 • žáci maturitního oboru vlasová kosmetika – budoucí 2. ročník
 • zájem o stáž, ochota zdokonalit se v pracovních dovednostech
 • absolvování povinných kurzů – slovenština, kulturní odborná příprava – ve škole, vždy po vyučování
 • zpracování samostatné odborné práce na zadané téma
 • zpracování závěrečné zprávy
 • slušné chování
 • bezproblémový prospěch
 • aktivní vystupování
 • důsledné dodržování pokynů odpovědných osob

Stáže jsou hrazené z prostředků Erasmus+. Doprava, transfery, ubytování, stravování, pojištění apod. bude zajištěno.

 

Podrobnější informace podají p. S. Guziková Sedláčková (585200214, 774 707 432, sedlackova@stursovka.cz), p. A. Herbriková (585200231, herbrikova@stursovka.cz) – odp. osoby.