Učíme se v Košicích

V lednu 2019 se skupina žáků vypravila do slovenských Košic. V rámci projektu Barevná Evropa v programu Erasmus+ byly naplánovány dva běhy. Prvním během byla stáž na Kypru a druhým během byla právě zmiňovaná stáž pro studenty kadeřnických oborů v partnerské škole v Košicích.

Studentky pracovaly ve školním kadeřnictví, kde upravovaly vlasy do požadovaných účesů, zaměřily se na koktejlové a denní účesy. Učily se různé techniky foukání, natáčení a kulmování. Některé si zkoušely techniky zaplétání a splétání vlasů. Holky se vrátily nadšené, přivezly si nejen zážitky, ale i spoustu nových módních modelů a drobností.

Kromě nakupování navštívily taky zoologickou zahradu s komentovanou prohlídkou, vyrazily si odpočinout do wellness centra a zaplavaly si v místním bazénu. Společně taky oslavily narozeniny jedné ze stážistek.

Do projektu byly zapojeny i dvě učitelky, které měly vlastní pracovní program, pracovaly ve školním kadeřnictví, stínovaly aktivity v praktické i teoretické výuce, účastnily se společně s dalšími pedagogy slovenské školy seminářů ve Vogue Acadamy.

Velkým zážitkem byla pro všechny účastníky návštěva kadeřnického salonu, jehož majitelem je Lukáš Očenáš, který je několikanásobným mistrem Evropy a dvojnásobným mistrem světa v účesové tvorbě. Jeho salon opravdu nádherný, používaná kosmetika a služby jsou na špičkové úrovni.

Součástí programu byly i zmiňované semináře, z nichž největší úspěch zaznamenal seminář věnovaný diagnostice vlasů. Holky poprvé viděly mikrokameru Kerastese a mohly si ji vyzkoušet.

Stáž byla velmi dobře hodnocena oběma organizacemi i samotnými stážisty.

Na jaře 2019 přivítá naše škola slovenské studentky se svými učiteli, jejich pohostinnost jim tudíž můžeme oplatit. Doufáme, že česká kuchyně bude chutnat našim partnerům stejně, jako slovenské halušky chutnaly nám.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.