[Foto] Job shadowing na Kypru

By 12.12.2018Uplynulé akce

V rámci programu Erasmus+ (projekt Barevná Evropa) vycestovala Bc. Miroslava Kolářová na týdenní stáž do kyperské Larnacy. Během pobytu se zaměřila především na aktivity spojené s job shadowing v hodinách teoretické a praktické výuky v partnerské škole. Ocenila vhodné motivační metody, které učitelé aplikují, přátelskou atmosféru ve třídách, kdy žáci aktivně komunikovali s učiteli. Součástí pracovního programu byl i workshop na pracovišti odborného výcviku, kdy si vyzkoušela náročnou přípravu kyperského pečiva.

Paní Kolářová se zajímala rovněž o pracovní podmínky žáků na pracovištích odborného výcviku, délku pracovní doby, srovnávala učební plány, resp. obsah tematických plánů zapojených škol.

Stáž byla hodnocena kladně ze strany obou organizací, oba partneři se domluvili na rozvíjení spolupráce i v následujících letech. Vedení přijímající organizace ocenilo zejména aktivní přístup stážistky k zadávaným úkolům, zájem o propojení teorie s praxí, o spolupráci školy se sociálními partnery.