Štursovka slaví šedesátiny

By 30.10.2018Aktuality

Čas je neúprosný a měří všem stejně. Nám to uběhlo jako voda a slavíme šedesátileté výročí školy. Během let došlo ve škole k mnoha změnám.

Budova školy původně sloužila jako domov mládeže, posléze – v roce 1958 vznikla Učňovská škola. Měnily se také názvy školy, její provozovatelé a zřizovatelé – např. Severomoravské pekárny a cukrárny byly vystřídány Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem hospodářství. První maturitní zkoušky zde proběhly v roce 1978 a v roce 1984 bylo zavedeno studium při zaměstnání. V devadesátých letech se škola sloučila s Odborným učilištěm a Praktickou školou Tršice.

V roce 1991 získala škola právní subjektivitu a od roku 2001 je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, zřizovatelem školy je krajský úřad Olomouckého kraje.

Od 1. 9.2009 je novým názvem školy SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14.

V současné době je ředitelem školy PhDr. Ladislav Pochyla. Učitelé připravují žáky na praktická povolání ve tříletých učebních oborech – Kuchař-číšník, Pekař, Prodavač, Kadeřník, Aranžér, Operátor skladování, Výrobce potravin, Cukrář. Kromě učebních oborů máme i obory studijní – čtyřletý maturitní obor Gastronomie a nástavbové studium oboru Podnikání ve dvou formách – dvouleté denní a tříleté večerní a oboru Vlasová kosmetika.

Pro žáky organizujeme a připravujeme řadu odborných akcí, kurzů a přednášek, kromě těchto aktivit se žáci mají žáci možnost i kulturního a sportovního vyžití, škola nabízí florbalový a fotbalový kroužek, bowlingové turnaje, lyžařský výcvik, pedagogové zajišťují žákům různá divadelní a filmová představení, návštěvy muzeí, galerií a výstav. Žáci se zapojují do řady soutěží, ve kterých získávají vysoká ocenění (KALIBR CUP, KU Young Chef, Podbeskydský ještěr …)

Každoročně se zájemci mohou účastnit tematicky zaměřených tuzemských a zahraničních zájezdů – Praha, Terezín, Lidice, Osvětim, Vídeň.

Zřizovatel kladně hodnotí i naši spolupráci s hospodářskou komorou – zejména při závěrečných zkouškách, kdy jsou oceňování nejlepší žáci. Každoročně také získáváme Ocenění HK – Čestné uznání za výbornou úroveň praktické přípravy žáků.

Škola také získala ocenění Střední roku 2015 (2. místo) a je držitelem osmi Certifikátů v programu Leonardo da Vinci za kvalitní realizaci projektů.

Škola je velmi úspěšným předkladatelem projektů v programu Erasmus+, žáci mají možnost vycestovat na zahraniční stáže, získat nové odborné znalosti a praktické dovednosti. Škola je od roku 2017 rovněž držitelem certifikátu VET CHARTER.

Škola byla a je zapojená do dalších projektů, namátkou můžeme jmenovat např. Peníze školám (jazykové pobyty učitelů, příprava interaktivních materiálů pro výuku), Digitálně a interaktivně, Praxe pro život, Výuka nového tisíciletí, jsme také partnery jiných subjektů v projektech Zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji, Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Ekonomické procesy v podniku, partnery jsou různé typy středních škol v našem regionu (gymnázia, odborné školy a učiliště), úzce spolupracujeme např. s Církevním gymnáziem Německého řádu – výzvy 56, 57 – projekty Štursovka mluvící, Knihy a jazyky (jazykové kurzy učitelů, jod shadowing, čtenářské dílny), jsme aktivní také v projektech Avanti, Budování kapacit.

Snažíme se budovat školu otevřenou pro všechny zájemce o vzdělávání.

Přijďte se sami přesvědčit, zavzpomínat na staré časy, připomenout si dobu, kdy jste usedli v lavicích nebo za katedrou „Štursovky“

Vedení školy srdečně zve všechny na Den otevřených dveří 6. prosince 2018, kdy proběhne oslava výročí školy.