Vlasová kosmetika

Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem Kadeřník.

Operátor skladování

Žáci oboru operátor skladování se uplatní jako odborníci s všeobecným a…

Podnikání – večerní

Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

Podnikání – denní

Určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.

Gastronomie

Absolvent je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti v restauračním a hotelovém…

Kuchař-číšník, zaměření kuchař

Absolvent ovládá přípravu běžných pokrmů české i zahraniční kuchyně, kterou…

Kuchař-číšník, zaměření číšník

Žáci oboru číšník po absolvování odborné praxe, kterou získají na…

Kadeřník

Absolvent se uplatní v povolání kadeřník, kde poskytuje profesionální kadeřnické…

Prodavač smíšeného zboží

Žáci si osvojují orientaci v marketingové sféře obchod, učí se…

Výrobce potravin, zaměření na výrobu cukrovinek

Realizace odborného výcviku probíhá na smluvním pracovišti v závodě Zora

Cukrář

Žáci mají odborný výcvik ve školních odborných učebnách a na…

Pekař

Vyrábí kompletní sortiment pekařských výrobků včetně jejich dohotovování

Aranžér a propagační výtvarník

Žáci si osvojují aranžérské dovednosti, není jim cizí tvůrčí a…

NAHORU